Ethics II - Van de Menschelijke Ziel. - Voorrede

Opera Posthuma
Expand
De Nagelate Schriften
Show All
Elwes
Expand

IK ga nu voort tot die dingen te Verklaren, de welken nootzakelijk uit de wezentheit van God, of van 't eeuwig en onëindig wezend hebben moeten volgen. Doch niet tot alle de dingen; want wy hebben (in de zestiende Voorstelling van 't eerste deel) betoogt, dat daar uit onëindige dingen op onëindige wijzen en moeten volgen: maar alleenlijk de genen, die ons, als met de hant, tot de kennis van de menschelijke ziel, en van der zelfder operste zaligheit konnen leiden.