Individual Elements

←5P7
5P9→

5P8

Elements Used in 5P8
  1. 3p7  5P8d
  2. 4p5  5P8d
  3. 5a2  5P8s

Quo affectus aliquis a pluribus causis simul concurrentibus excitatur, eo major est.

DEMONSTRATIO: Plures causæ simul plus possunt quam si pauciores essent (per propositionem 7 partis III) adeoque (per propositionem 5 partis IV) quo affectus aliquis a pluribus causis simul excitatur, eo fortior est. Q.E.D.

SCHOLIUM: Hæc propositio patet etiam ex axiomate 2 hujus partis.

Hoe enige hartstocht van meer te zamenkomende oorzaken verwekt word, hoe hy groter is.

Betoging.--Veel oorzaken te gelijk vermogen meer, dan of'er weiniger in getal waren; volgens de zevende Voorstelling van 't darde deel: en dieshalven, (volgens de vijfde Voorstelling van 't vierde deel) hoe enige hartstocht van meer oorzaken te gelijk verwekt word, hoe hy sterker is; 't welk te betogen stond.

Byvoegsel.--Deze Voorstelling blijkt ook uit de tweede Kundigheit van dit deel.

An emotion is stronger in proportion to the number of simultaneous concurrent causes whereby it is aroused.

Proof.--Many simultaneous causes are more powerful than a few (III. vii.): therefore (IV. v.), in proportion to the increased number of simultaneous causes whereby it is aroused, an emotion becomes stronger. Q.E.D.

Note--This proposition is also evident from V. Ax. ii.

Elements in Which 5P8 is Used
  1. 5P8  5p10s
  2. 5P8  5p11d