Individual Elements

←5P31
5P33→

5P32

Elements Used in 5P32
 1. 5p27  5P32d
 2. 3daxxv  5P32d
 3. 5p30  5P32d
 4. 5p32  5P32c
 5. 3davi  5P32c
 6. 5p29  5P32c

Quicquid intelligimus tertio cognitionis genere, eo delectamur et quidem concomitante idea Dei tanquam causa.

DEMONSTRATIO: Ex hoc cognitionis genere summa quæ dari potest mentis acquiescentia (per propositionem 27 hujus) hoc est (per 25 affectuum definitionem) lætitia oritur eaque concomitante idea sui et consequenter (per propositionem 30 hujus) concomitante etiam idea Dei tanquam causa. Q.E.D.

COROLLARIUM: Ex tertio cognitionis genere oritur necessario amor Dei intellectualis. Nam ex hoc cognitionis genere oritur (per propositionem præcedentem) lætitia concomitante idea Dei tanquam causa hoc est (per 6 affectuum definitionem) amor Dei non quatenus ipsum ut præsentem imaginamur (per propositionem 29 hujus) sed quatenus Deum æternum esse intelligimus et hoc est quod amorem Dei intellectualem voco.

Wy verheugën ons met het geen, dat wy door deze darde slach van kennis verstaan; en dit in 't gezelschap van Gods denkbeelt, als d' oorzaak.

Betoging.--Uit deze slach van kennis spruit d' opperste gerustheit der ziel, die 'er wezen kan; dat is, (volgens de vijfentwintigste Bepaling der hartstochten) blijschap, en die van zijns zelfs denkbeelt verzelt, (volgens de zevenëntwintigste Voorstelling van dit deel) en by gevolg (volgens de dartigste Voorstelling van dit deel) ook in 't gezelschap van Gods denkbeelt, als d' oorzaak; 't welk te betogen stond.

Toegift.--Uit de darde slach van kennis spruit nootzakelijk Gods verstandelijke liefde: want uit deze slach van kennis rijst (volgens de voorgaande Voorstelling) blijschap, verzelt van Gods denkbeelt, als van d' oorzaak: dat is, (volgens de zeste Bepaling der hartstochten) Gods liefde, niet voor zo veel als wy ons de zelfde als tegenwoordig inbeelden; volgens de negenentwintigste Voorstelling van dit deel: maar voor zo veel wy verstaan dat God eeuwig is; en dit is het geen, 't welk ik Gods verstandelijke liefde noem.

Whatsoever we understand by the third kind of knowledge, we take delight in, and our delight is accompanied by the idea of God as cause.

Proof.--From this kind of knowledge arises the highest possible mental acquiescence, that is (Def of the Emotions, xxv.), pleasure, and this acquiescence is accompanied by the idea of the mind itself (V. xxvii.), and consequently (V. xxx.) the idea also of God as cause. Q.E.D.

Corollary.--From the third kind of knowledge necessarily arises the intellectual love of God. From this kind of knowledge arises pleasure accompanied by the idea of God as cause, that is (Def. of the Emotions, vi.), the love of God; not in so far as we imagine him as present (V. xxix.), but in so far as we understand him to be eternal; this is what I call the intellectual love of God.

Elements in Which 5P32 is Used
 1. 5P32c  5p33s
 2. 5P32c  5p35d
 3. 5P32c  5p36d
 4. 5P32  5p36d
 5. 5P32c  5p42d
 6. 5P32  5p42d