Individual Elements

←5P29
5P31→

5P30

Elements Used in 5P30
  1. 1d8  5P30d

Mens nostra quatenus se et corpus sub æternitatis specie cognoscit eatenus Dei cognitionem necessario habet scitque se in Deo esse et per Deum concipi.

DEMONSTRATIO: æternitas est ipsa Dei essentia quatenus hæc necessariam involvit existentiam (per definitionem 8 partis I). Res igitur sub specie æternitatis concipere est res concipere quatenus per Dei essentiam ut entia realia concipiuntur sive quatenus per Dei essentiam involvunt existentiam adeoque mens nostra quatenus se et corpus sub specie æternitatis concipit eatenus Dei cognitionem necessario habet scitque etc. Q.E.D.

Onze ziel, voor zo veel als zy zith zelve, en 't lighaam onder de gedaante van d' eeuwigheit, kent, heeft ook voor zo veel nootzakelijk Gods kennis, en weet dat zy in God is, en door God bevat word.

Betoging.--D' eeuwigheit is Gods wezentheit zelve; voor zo veel deze leste nootzakelijke wezentlijkheit insluit; volgens d' achtste Bepaling van't eerste deel. Dieshalven, de zaken onder de gedaante van eeuwigheit te bevatten, is de zaken te bevatten voor zo veel zy, door Gods wezentheit, als zakelijke wezenden, bevat worden, of voor zo veel zy, door Gods wezentheit, wezentlijkheit insluiten: in voegen dat onze ziel, voor zo veel zy zich zelve, en het lighaam onder de gedaante van eeuwigheit bevat, ook nootzakelijk voor zo veel Gods kennis heeft, en weet, enz. gelijk te betogen stond.

Our mind, in so far as it knows itself and the body under the form of eternity, has to that extent necessarily a knowledge of God, and knows that it is in God, and is conceived through God.

Proof.--Eternity is the very essence of God, in so far as this involves necessary existence (I. Def. viii.). Therefore to conceive things under the form of eternity, is to conceive things in so far as they are conceived through the essence of God as real entities, or in so far as they involve existence through the essence of God; wherefore our mind, in so far as it conceives itself and the body under the form of eternity, has to that extent necessarily a knowledge of God, and knows, &c. Q.E.D.
Elements in Which 5P30 is Used
  1. 5P30  5p31d
  2. 5P30  5p32d