Individual Elements

←5P26
5P28→

5P27

Elements Used in 5P27
  1. 4p28  5P27d
  2. 5p25  5P27d
  3. 5p24  5P27d
  4. 3daii  5P27d
  5. 2p43  5P27d
  6. 3daxxv  5P27d

Ex hoc tertio cognitionis genere summa quæ dari potest mentis acquiescentia, oritur.

DEMONSTRATIO: Summa mentis virtus est Deum cognoscere (per propositionem 28 partis IV) sive res tertio cognitionis genere intelligere (per propositionem 25 hujus); quæ quidem virtus eo major est quo mens hoc cognitionis genere magis res cognoscit (per propositionem 24 hujus) adeoque qui res hoc cognitionis genere cognoscit, is ad summam humanam perfectionem transit et consequenter (per 2 affectuum definitionem) summa lætitia afficitur idque (per propositionem 43 partis II) concomitante idea sui suæque virtutis ac proinde (per 25 affectuum definitionem) ex hoc cognitionis genere summa quæ dari potest oritur acquiescentia. Q.E.D.

Uit deze darde slach van kennis spruit d' opperste gerustheit der ziel, die 'er wezen kan.

Betoging.--D' opperste deucht van de ziel is, God te kennen; volgens d' achtentwintigste Voorstelling van't vierde deel: of de dingen door de darde slach van kennis te verstaan; volgens de vijfëntwintigste Voorstelling van dit deel: welke deucht zo veel te groter is, als de ziel door deze darde slach van kennis de dingen meer kent; volgens de vierëntwintigste Voorstelling van dit deel. Dieshalven, de geen, die de dingen door deze slach van kennis kent, gaat tot d' opperste menschelijke volmaaktheit over, en word by gevolg (volgens de tweede Bepaling der hartstochten) van d' opperste blijschap aangedaan; en dit (volgens de drieënveertigste Voorstelling van het tweede deel) in 't gezelschap van zijn denkbeelt, en van zijn eige deucht: en dieshalven, (volgens de vijfëntwintigste Bepaling der Hartstochten) uit deze slach van kennis spruit d' opperste gerustheit, die 'er wezen kan; 't welk te betogen stond.

From this third kind of knowledge arises the highest possible mental acquiescence.

Proof.--The highest virtue of the mind is to know God (IV. xxviii.), or to understand things by the third kind of knowledge (V. xxv.), and this virtue is greater in proportion as the mind knows things more by the said kind of knowledge (V. xxiv.): consequently, he who knows things by this kind of knowledge passes to the summit of human perfection, and is therefore (Def. of the Emotions, ii.) affected by the highest pleasure, such pleasure being accompanied by the idea of himself and his own virtue; thus (Def. of the Emotions, xxv.), from this kind of knowledge arises the highest possible acquiescence. Q.E.D.
Elements in Which 5P27 is Used
  1. 5P27  5p32d
  2. 5P27  5p36s
  3. 5P27  5p38s