Individual Elements

←5P25
5P27→

5P26

Elements Used in 5P26
  1. 3dai  5P26d

Quo mens aptior est ad res tertio cognitionis genere intelligendum, eo magis cupit res eodem hoc cognitionis genere intelligere.

DEMONSTRATIO: Patet. Nam quatenus concipimus mentem aptam esse ad res hoc cognitionis genere intelligendum eatenus eandem determinatam concipimus ad res eodem cognitionis genere intelligendum et consequenter (per 1 affectuum definitionem) quo mens ad hoc aptior est, eo magis hoc cupit. Q.E.D.

Hoe de ziel bequamer is tot de dingen door de darde slach van kennis te verstaan, hoe zy meer begeert de dingen door deze zelfde slach van kennis te verstaan.

Betoging.--De Betoging blijkt. Want voor zo veel als wy bevatten dat de ziel bequaam is tot de dingen door deze darde slach van kennis te verstaan, voor zo veel bevatten wy de zelfde bepaalt tot de dingen--door de zelfde van kennis te verstaan; en by gevolg (volgens d' eerste Bepaling der hartstochten) hoe de ziel hier toe bequamer is, hoe zy dit ook meer begeert; 't welk te betogen stond.

In proportion as the mind is more capable of understanding things by the third kind of knowledge, it desires more to understand things by that kind.

Proof--This is evident. For, in so far as we conceive the mind to be capable of conceiving things by this kind of knowledge, we, to that extent, conceive it as determined thus to conceive things; and consequently (Def. of the Emotions, i.), the mind desires so to do, in proportion as it is more capable thereof. Q.E.D.
Elements in Which 5P26 is Used

N/A