Individual Elements

←5P24
5P26→

5P25

Elements Used in 5P25
  1. 2p40s2  5P25d
  2. 5p24  5P25d
  3. 4p28  5P25d
  4. 4d8  5P25d
  5. 3p7  5P25d

Summus mentis conatus summaque virtus est res intelligere tertio cognitionis genere.

DEMONSTRATIO: Tertium cognitionis genus procedit ab adæquata idea quorundam Dei attributorum ad adæquatam cognitionem essentiæ rerum (vide hujus definitionem in II scholio propositionis 40 partis II) et quo magis hoc modo res intelligimus eo magis (per propositionem præcedentem) Deum intelligimus ac proinde (per propositionem 28 partis IV) summa mentis virtus hoc est (per definitionem 8 partis IV) mentis potentia seu natura sive (per propositionem 7 partis III) summus conatus est res intelligere tertio cognitionis genere. Q.E.D.

D' opperste poging der ziel, en d'opperste deucht is, de zaken door de darde slach van kennis te verstaan.

Betoging.--De darde slach van kennis spruit uit een evenmatig denkbeelt van enigen van Gods toeëigeningen, en gaat voort tot een evenmatige kennis van de wezentheit der dingen; bezie de Bepaling hier af in het tweede Byvoegsel van de veertigste Voorstelling in het tweede deel: en hoe wy op deze wijze de zaken meer verstaan, hoe wy (volgens de voorgaande Voorstelling) God ook meer verstaan: dieshalven, (volgens d' achtëntwintigste Voorstelling van 't vierde deel) d'opperste deucht van de ziel, dat is, (volgens d'achtste Bepaling in 't vierde deel) het vermogen der ziel, of de natuur, of (volgens de zevende Voorstelling van 't darde deel) d'opperste poging is, de dingen door de darde slach van kennis te verstaan; 't welk te betogenstond.

The highest endeavour of the mind, and the highest virtue is to understand things by the third kind of knowledge.

Proof.--The third kind of knowledge proceeds from an adequate idea of certain attributes of God to an adequate knowledge of the essence of things (see its definition II. xl. note. ii.); and, in proportion as we understand things more in this way, we better understand God (by the last Prop.); therefore (IV. xxviii.) the highest virtue of the mind, that is (IV. Def. viii.) the power, or nature, or (III. vii.) highest endeavour of the mind, is to understand things by the third kind of knowledge. Q.E.D.
Elements in Which 5P25 is Used
  1. 5P25  5p27d