Individual Elements

←5P23
5P25→

5P24

Elements Used in 5P24
  1. 1p25c  5P24d

Quo magis res singulares intelligimus eo magis Deum intelligimus.

DEMONSTRATIO: Patet ex corollario propositionis 25 partis I.

Hoe wy de bezondere dingen meer verstaan, hoe wy ook God meer verstaan, of meer verstant van God hebben.

Betoging.--Deze Voorstelling blijkt uit de Toegift van de vijfëntwintigste Voorstelling in 't eerste deel.

The more we understand particular things, the more do we understand God.

Proof.--This is evident from I. xxv. Coroll.
Elements in Which 5P24 is Used
  1. 5P24  5p25d
  2. 5P24  5p27d