Individual Elements

←5P21
5P23→

5P22

Elements Used in 5P22
  1. 1p25  5P22d
  2. 1a4  5P22d
  3. 1p16  5P22d
  4. 2p3  5P22d

In Deo tamen datur necessario idea quæ hujus et illius corporis humani essentiam sub æternitatis specie exprimit.

DEMONSTRATIO: Deus non tantum est causa hujus et illius corporis humani existentiæ sed etiam essentiæ (per propositionem 25 partis I) quæ propterea per ipsam Dei essentiam necessario debet concipi (per axioma 4 partis I) idque æterna quadam necessitate (per propositionem 16 partis I) qui quidem conceptus necessario in Deo dari debet (per propositionem 3 partis II). Q.E.D.

In God is echter nootzakelijk het denkbeelt, 't welk de wezentheit van dit en dat menschelijk lighaam, onder de gedaante van eeuwigheit, uitdrukt.

Betoging.--God is niet alleenlijk d'oorzaak van de wezentlijkheit van dit, of van dat menschelijk lighaam, maar ook van de wezentheit; volgens de vijfëntwintigste Voorstelling van 't eerste deel: de welke dieshalven door Gods wezentheit zelve nootzakelijk bevat moet worden; volgens de vierde Kundigheit van 't eerste deel: en dit door zekere eeuwige nootzakelijkheit; volgens de zestiende Voorstelling van 't eerste deel: welke bevatting nootzakelijk in God moet wezen; volgens de darde Voorstelling van het tweede deel: 't welk te betogen stond.

Nevertheless in God there is necessarily an idea, which expresses the essence of this or that human body under the form of eternity.

Proof.--God is the cause, not only of the existence of this or that human body, but also of its essence (I. xxv.). This essence, therefore, must necessarily be conceived through the very essence of God (I. Ax. iv.), and be thus conceived by a certain eternal necessity (I. xvi.); and this conception must necessarily exist in God (II. iii.). Q.E.D.
Elements in Which 5P22 is Used
  1. 5P22  5p23d