Individual Elements

←5P20
5P22→

5P21

Elements Used in 5P21
  1. 2p8c  5P21d
  2. 2p26c  5P21d
  3. 2p17s  5P21d
  4. 2p18s  5P21d

Mens nihil imaginari potest neque rerum præteritarum recordari nisi durante corpore.

DEMONSTRATIO: Mens actualem sui corporis existentiam non exprimit neque etiam corporis affectiones ut actuales concipit nisi durante corpore (per corollarium propositionis 8 partis II) et consequenter (per propositionem 26 partis II) nullum corpus ut actu existens concipit nisi durante suo corpore ac proinde nihil imaginari (vide imaginationis definitionem in scholio propositionis 17 partis II) neque rerum præteritarum recordari potest nisi durante corpore (vide definitionem memoriæ in scholio propositionis 18 partis II). Q.E.D.

De ziel kan zich niets inbeelden, noch aan de verlede dingen gedenken, dan terwijl het lighaam duurt.

Betoging.--De ziel drukt niet de dadelijke wezentlijkheit van haar lighaam uit, en bevat ook niet d'aandoeningen des lighaams als dadelijk, dan terwijl het lighaam duurt; volgens de Toegift van d'achtste Voorstelling in het tweede deel: en bevat by gevolg (volgens de zesentwintigste Voorstelling van het tweede deel) geen lighaam, als in der daat wezentlijk, dan terwijl haar lighaam duurt: en kan dieshalven niets inbeelden; bezie de Bepaling van d'inbeelding in 't Byvoegsel van de zeventiende Voorstelling in het tweede deel: noch aan de verlede dingen gedenken, dan terwijl het lighaam duurt; bezie de Bepaling van de geheugenis in 't Byvoegsel van d'achtiende Voorstelling in het tweede deel: 't welk te betogen stond.

The mind can only imagine anything, or remember what is past, while the body endures.

Proof.--The mind does not express the actual existence of its body, nor does it imagine the modifications of the body as actual, except while the body endures (II. viii. Coroll.); and, consequently (II. xxvi.), it does not imagine any body as actually existing, except while its own body endures. Thus it cannot imagine anything (for definition of Imagination, see II. xvii. note), or remember things past, except while the body endures (see definition of Memory, II. xviii. note). Q.E.D.
Elements in Which 5P21 is Used
  1. 5P21  5p29d
  2. 5P21  5p31d
  3. 5P21  5p34d
  4. 5P21  5p38s
  5. 5P21  5p40c