Individual Elements

←5P1
5P3→

5P2

Elements Used in 5P2
  1. 3davi  5P2d
  2. 3davii  5P2d

Si animi commotionem seu affectum a causæ externæ cogitatione amoveamus et aliis jungamus cogitationibus, tum amor seu odium erga causam externam ut et animi fluctuationes quæ ex his affectibus oriuntur, destruentur.

DEMONSTRATIO: Id enim quod formam amoris vel odii constituit, est lætitia vel tristitia concomitante idea causæ externæ (per definitiones 6 et 7 affectuum); hac igitur sublata, amoris vel odii forma simul tollitur adeoque hi affectus et qui ex his oriuntur, destruuntur. Q.E.D.

Indien wy de bewegingen des gemoeds, of de hartstochten van de denking van d'uitterlijke oorzaak afweeren, en by andere denkingen voegen, zo zal de liefde, of haat tot d'uitterlijke oorzaak, gelijk ook de vlotheden des gemoeds, die uit deze hartstochten spruiten, vernietigt worden.

Betoging.--Want dit, 't welk de vorm van liefde, of van haat stelt, is blijschap, of droefheit, van 't denkbeelt van d'uitterlijke oorzaak verzelt; volgens de zeste en zevende Bepalingen der hartstochten. Indien men dan dit wechneemt, zo word ook de vorm van liefde, of haat gelijkelijk wechgenomen: en dieshalven worden deze hartstochten, en de genen, die hier uit spruiten, vernietigt; gelijk te betogen stond.

If we remove a disturbance of the spirit, or emotion, from the thought of an external cause, and unite it to other thoughts, then will the love or hatred towards that external cause, and also the vacillations of spirit which arise from these emotions, be destroyed.

Proof.--That, which constitutes the reality of love or hatred, is pleasure or pain, accompanied by the idea of an external cause (Def. of the Emotions, vi. vii.); wherefore, when this cause is removed, the reality of love or hatred is removed with it; therefore these emotions and those which arise therefrom are destroyed. Q.E.D.
Elements in Which 5P2 is Used
  1. 5P2  5p4s
  2. 5P2  5p20s