Individual Elements

←5P18
5P20→

5P19

Elements Used in 5P19
  1. 5p17c  5P19d
  2. 3p19  5P19d
  3. 3p28  5P19d

Qui Deum amat, conari non potest ut Deus ipsum contra amet.

DEMONSTRATIO: Si homo id conaretur, cuperet ergo (per corollarium propositionis 17 hujus) ut Deus quem amat non esset Deus et consequenter (per propositionem 19 partis III) contristari cuperet, quod (per propositionem 28 partis III) est absurdum. Ergo qui Deum amat etc. Q.E.D.

De geen, die God bemint, kan niet pogen dat God hem ook zal beminnen.

Betoging.--Indien de mensch hier naar trachtte, zo zou hy begeren (volgens de Toegift van de zeventiende Voorstelling in dit deel) dat God, die hy bemint, geen God was, en by gevolg (volgens de negentiende Voorstelling van 't darde deel) begeren dat hy droevig wierd; 't welk (volgens d' achtëntwintigste Voorstelling van 't darde deel) ongerijmt is.

He, who loves God, cannot endeavour that God should love him in return.

Proof.--For, if a man should so endeavour, he would desire (V. xvii. Coroll.) that God, whom he loves, should not be God, and consequently he would desire to feel pain (III. xix.); which is absurd (III. xxviii.). Therefore, he who loves God, &c. Q.E.D.
Elements in Which 5P19 is Used

N/A