Individual Elements

←5P15
5P17→

5P16

Elements Used in 5P16
  1. 5p14  5P16d
  2. 5p15  5P16d
  3. 5p11  5P16d

Hic erga Deum amor mentem maxime occupare debet.

DEMONSTRATIO: Est enim hic amor junctus omnibus corporis affectionibus (per propositionem 14 hujus) quibus omnibus fovetur (per propositionem 15 hujus) atque adeo (per propositionem 11 hujus) mentem maxime occupare debet. Q.E.D.

Deze liefde tot God moet de ziel meest bezich houden.

Betoging.--Want deze liefde is aan alle aandoeningen des lighaams gevoegt, (volgens de veertiende Voorstelling van dit deel) van alle de welken zy gevoed word; volgens de vijftiende Voorstelling in dit deel: en dieshalven (volgens d' elfde Voorstelling van dit deel) moet zy de ziel meest bezich houden: 't welk te betogen stond.

This love towards God must hold the chief place in the mind.

Proof.--For this love is associated with all the modifications of the body (V. xiv.) and is fostered by them all (V. xv.); therefore (V. xi.), it must hold the chief place in the mind. Q.E.D.
Elements in Which 5P16 is Used
  1. 5P16  5p20s
  2. 5P16  5p39d