Individual Elements

←5P13
5P15→

5P14

Elements Used in 5P14
  1. 5p4  5P14d
  2. 1p15  5P14d

Mens efficere potest ut omnes corporis affectiones seu rerum imagines ad Dei ideam referantur.

DEMONSTRATIO: Nulla est corporis affectio cujus aliquem clarum et distinctum non possit mens formare conceptum (per propositionem 4 hujus) adeoque efficere potest (per propositionem 15 partis I) ut omnes ad Dei ideam referuntur. Q.E.D.

De ziel kan maken dat alle d' aandoeningen des lighaams, of de beelden der dingen tot Gods denkbeelt toegepast worden.

Betoging.--Daar is geen aandoening des lighaams, van de welk de ziel niet enige klare en onderscheide bevatting kan vormen; volgens de vierde Voorstelling van dit deel: en dieshalven kan zy maken (volgens de vijftiende Voorstelling van 't eerste deel) dat zy alle tot Gods denkbeelt toegepast worden; 't welk te betogen stond.

The mind can bring it about, that all bodily modifications or images of things may be referred to the idea of God.

Proof.--There is no modification of the body, whereof the mind may not form some clear and distinct conception (V. iv.); wherefore it can bring it about, that they should all be referred to the idea of God (I. xv.). Q.E.D.
Elements in Which 5P14 is Used
  1. 5P14  5p15d
  2. 5P14  5p16d
  3. 5P14  5p20s
  4. 5P14  5p39d