Individual Elements

←5P10
5P12→

5P11

Elements Used in 5P11
  1. 5p8  5P11d

Quo imago aliqua ad plures res refertur, eo frequentior est seu sæpius viget et mentem magis occupat.

DEMONSTRATIO: Quo enim imago seu affectus ad plures res refertur, eo plures dantur causæ a quibus excitari et foveri potest quas omnes mens (per hypothesin) ex ipso affectu simul contemplatur atque adeo affectus eo frequentior est seu sæpius viget et (per propositionem 8 hujus) mentem magis occupat. Q.E.D.

Hoe enig beelt op meer dingen toegepast word, hoe het geduriger is, of meermaals voorkoomt, en de ziel meer bezich houd.

Betoging.--Want hoe het beelt, of de hartstocht tot meer dingen toegepast word, hoe 'er meer oorzaken zijn, van de welken hy verwekt en gevoed kan worden; alle de welken de ziel (volgens d'onderstelling) door de hartstocht gelijkelijk aanschout; en dieshalven is de hartstocht zo veel te geduriger, of koomt meermaals voor, en (volgens d'achtste Voorstelling van dit deel) houd de ziel meer bezich; 't welk te betogen stond.

In proportion as a mental image is referred to more objects, so is it more frequent, or more often vivid, and occupies the mind more.

Proof.--In proportion as a mental image or an emotion is referred to more objects, so are there more causes whereby it can be aroused and fostered, all of which (by hypothesis) the mind contemplates simultaneously in association with the given emotion; therefore the emotion is more frequent, or is more often in full vigour, and (V. viii.) occupies the mind more. Q.E.D.
Elements in Which 5P11 is Used
  1. 5P11  5p12d
  2. 5P11  5p16d
  3. 5P11  5p20s