Individual Elements

←5A1
5P1→

5A2

Elements Used in 5A2
  1. 3p7p  5A2

Effectus potentia definitur potentia ipsius causæ quatenus ejus essentia per ipsius causæ essentiam explicatur vel definitur. Patet hoc axioma ex propositione 7 partis III.

't Vermogen van 't gewrocht word door 't vermogen van d'oorzaak zelve bepaalt, voor zo veel des zelfs wezentheit door de wezentheit van d'oorzaak zelve verklaart, of bepaalt word.

Deze Kundigheit blijk uit de zevende Voorstelling van 't darde deel.

The power of an effect is defined by the power of its cause, in so far as its essence is explained or defined by the essence of its cause.

(This axiom is evident from III. vii.)
Elements in Which 5A2 is Used
  1. 5A2  5p8s