Individual Elements

←4P70
4P72→

4P71

Elements Used in 4P71
  1. 4p35  4P71d
  2. 4p35c1  4P71d
  3. 4p37  4P71d
  4. 3daxxxiv  4P71d

Soli homines liberi erga invicem gratissimi sunt.

DEMONSTRATIO: Soli homines liberi sibi invicem utilissimi sunt et maxima amicitiæ necessitudine invicem junguntur (per propositionem 35 hujus et I ejus corollarium) parique amoris studio sibi invicem benefacere conantur (per propositionem 37 hujus) adeoque (per 34 affectuum definitionem) soli homines liberi erga se invicem gratissimi sunt. Q.E.D.

SCHOLIUM: Gratia quam homines qui cæca cupiditate ducuntur, invicem habent, mercatura seu aucupium potius quam gratia plerumque est. Porro ingratitudo affectus non est. Est tamen ingratitudo turpis quia plerumque hominem nimio odio, ira vel superbia vel avaritia etc. affectum esse indicat. Nam qui præ stultitia dona compensare nescit, ingratus non est et multo minus ille qui donis non movetur meretricis ut ipsius libidini inserviat nec furis ut ipsius furta celet vel alterius similis. Nam hic contra animum habere constantem ostendit qui scilicet se nullis donis ad suam vel communem perniciem patitur corrumpi.

De vrije menschen alleen zijn dankbaar tegen malkander.

Betoging.--De vrije menschen alleen zijn nutst aan malkander, en worden door de grootste nootzakelijkheit van vrientschap te zamen verbonden, (volgens de vijfëndartigste Voorstelling van dit delt, en der zelfder eerste Toegift) en pogen door gelijke poging van liefde aan malkander wel te doen; volgens de zevenëndartigste Voorstelling van dit deel: dieshalven, de vrije menschen alleen (volgens de vierëndartigste Bepaling der hartstochten) zijn de dankbaarsten aan malkander; 't welk te betogen stond.

Byvoegsel.--De dank, die de menschen, de welken van een blinde begeerte geleid worden, aan malkander bewijzen, is deurgaans koopmanschap, of eerder een aanloksel, dan dank. Voorts, d' ondankbaarheit is geen hartstocht. En echter is zy schandelijk, om dat zy deurgaans aanwijst dat de mensch met al te grote haat, gramschap, verwaantheit, of gierigheit, enz. aangedaan is. Want de geen, die niet weet te vergelden, uit oorzaak van zijn dwaasheit, is niet ondankbaar, en noch veel minder de geen, die niet door hoerengiften bewogen word--om aan de lust en wulpsheit der ontuchtigen behulpsaam te wezen, noch die door giften zo verre gebracht kan worden, dat hy de dieverijen van zodanig een, of van andere diergelijken verbergt. Want deze, in tegendeel, toont dat hy een bestandig gemoed heeft, 't welk zich niet, tot zijn schade, of tot die van 't gemeen, laat omkopen en verrukken.

Only free men are thoroughly grateful one to another.

Proof.--Only free men are thoroughly useful one to another, and associated among themselves by the closest necessity of friendship (IV. xxxv., and Coroll. i.), only such men endeavour, with mutual zeal of love, to confer benefits on each other (IV. xxxvii.), and, therefore, only they are thoroughly grateful one to another. Q.E.D.

Note.--The goodwill, which men who are led by blind desire have for one another, is generally a bargaining or enticement, rather than pure goodwill. Moreover, ingratitude is not an emotion. Yet it is base, inasmuch as it generally shows, that a man is affected by excessive hatred, anger, pride, avarice, &c. He who, by reason of his folly, knows not how to return benefits, is not ungrateful, much less he who is not gained over by the gifts of a courtesan to serve her lust, or by a thief to conceal his thefts, or by any similar persons. Contrariwise, such an one shows a constant mind, inasmuch as he cannot by any gifts be corrupted, to his own or the general hurt.

Elements in Which 4P71 is Used

N/A