Individual Elements

←4P66
4P68→

4P67

Elements Used in 4P67
  1. 4p63  4P67d
  2. 4p63c  4P67d
  3. 4p24  4P67d

Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitæ meditatio est.

DEMONSTRATIO: Homo liber hoc est qui ex solo rationis dictamine vivit, mortis metu non ducitur (per propositionem 63 hujus) sed bonum directe cupit (per corollarium ejusdem propositionis) hoc est (per propositionem 24 hujus) agere, vivere, suum esse conservare ex fundamento proprium utile quærendi atque adeo nihil minus quam de morte cogitat sed ejus sapientia vitæ est meditatio. Q.E.D.

Een vry mensch denkt nergens minder of, dan op de doot; en zijn wijsheit is geen overdenking des doots, maar des levens.

Betoging.--Een vry mensch, dat is, die alleenlijk naar het voorschrift van de reden leeft, word niet door de vrees bewogen; (volgens de drieënzestigste Voorstelling in dit deel) maar begeert regelrecht het goet; (volgens de Toegift van de zelfde Voorstelling) dat is te werken, te leven, en zijn wezen te behouden, volgens de grontvest van zijn eige nut te zoeken; en denkt dieshalven nergens minder op, dan op de doot: maar d'overdenking des levens is zijn wijsheit; 't welk te betogen stond.

A free man thinks of death least of all things; and his wisdom is a meditation not of death but of life.

Proof.--A free man is one who lives under the guidance of reason, who is not led by fear (IV. lxiii.), but who directly desires that which is good (IV. lxiii. Coroll.), in other words (IV. xxiv.), who strives to act, to live, and to preserve his being on the basis of seeking his own true advantage; wherefore such an one thinks of nothing less than of death, but his wisdom is a meditation of life. Q.E.D.
Elements in Which 4P67 is Used

N/A