Individual Elements

←4P5
4P7→

4P6

Elements Used in 4P6
  1. 4p5  4P6d
  2. 4p3  4P6d

Vis alicujus passionis seu affectus reliquas hominis actiones seu potentiam superare potest ita ut affectus pertinaciter homini adhæreat.

DEMONSTRATIO: Vis et incrementum cujuscunque passionis ejusque in existendo perseverantia definitur potentia causæ externæ cum nostra comparata (per propositionem præcedentem) adeoque (per propositionem 3 hujus) hominis potentiam superare potest etc. Q.E.D.

De kracht van enige lijding, of hartstocht kan d' andere doeningen van de mensch, of zijn vermogen overwinnen; in voegen dat de hartstocht hardnekkiglijk den mensch byblijft.

Betoging.--De kracht en aanwas van yder lijding, en der zelfder volharding in wezentlijk te zijn, word door het vermogen van een uitwendige oorzaak, met het onze vergeleken, bepaalt, (volgens de voorgaande Voorstelling) en kan dieshalven (volgens de darde voorstelling van dit deel) het vermogen van de mensch verwinnen, enz. (gelikj voorgestelt wierd.

The force of any passion or emotion can overcome the rest of a man's activities or power, so that the emotion becomes obstinately fixed to him.

Proof.--The force and increase of any passion and its persistence in existing are defined by the power of an external cause compared with our own (by the foregoing Prop.); therefore (IV. iii.) it can overcome a man's power, &c. Q.E.D.
Elements in Which 4P6 is Used
  1. 4P6  4p37s2
  2. 4P6  4p43d
  3. 4P6  4p44d
  4. 4P6  4p60d
  5. 4P6  5p7d