Individual Elements

←4P4
4P6→

4P5

Elements Used in 4P5
 1. 3d1  4P5d
 2. 3d2  4P5d
 3. 3p7  4P5d
 4. 2p16  4P5d

Vis et incrementum cujuscunque passionis ejusque in existendo perseverantia non definitur potentia qua nos in existendo perseverare conamur sed causæ externæ potentia cum nostra comparata.

DEMONSTRATIO: Passionis essentia non potest per solam nostram essentiam explicari (per definitiones 1 et 2 partis III) hoc est (per propositionem 7 partis III) passionis potentia definiri nequit potentia qua in nostro esse perseverare conamur sed (ut propositione 16 partis II ostensum est) definiri necessario debet potentia causæ externæ cum nostra comparata. Q.E.D.

De kracht en aanwas van yder lijding, en van der zelfder volharding wezentlijk te zijn, word niet bepaalt door het verwogen, door 't welk wy pogen te volharden in wezentlijk te zijn, maar door 't vermogen van een uitterlijke oorzaak, met het onze vergeleken.

Betoging.--De Wezentheit van de lijding kan niet door onze wezentheit alleen verklaart worden; (volgens d' eerste en tweède Bepaling van het darde deel) dat is (volgens de zevende Voorstelling van het darde deel) het vermogen van de lijding kan niet bepaalt worden door het vermogen, daar door wy pogen in onz wezen te volharden, maar moet (gelijk in de zestiende Voorstelling van het tweede deel getoontis) nootzakelijk door 't vermogen van een uitwendige oorzaak, methet onze vergeleken, bepaalt worden; gelijk voorgestelt wierd.

The power and increase of every passion, and its persistence in existing are not defined by the power, whereby we ourselves endeavour to persist in existing, but by the power of an external cause compared with our own.

Proof.--The essence of a passion cannot be explained through our essence alone (III. Deff. i. and ii.), that is (III. vii.), the power of a passion cannot be defined by the power, whereby we ourselves endeavour to persist in existing, but (as is shown in II. xvi.) must necessarily be defined by the power of an external cause compared with our own. Q.E.D.
Elements in Which 4P5 is Used
 1. 4P5  4p6d
 2. 4P5  4p7d
 3. 4P5  4p15d
 4. 4P5  4p43d
 5. 4P5  4p69d
 6. 4P5  5p8d
 7. 4P5  5p20s