Individual Elements

←4P48
4P50→

4P49

Elements Used in 4P49
  1. 3p41s  4P49d
  2. 3daxxx  4P49d
  3. 3p25  4P49d
  4. 3daxxviii  4P49d

Existimatio facile hominem qui existimatur superbum reddit.

DEMONSTRATIO: Si videmus aliquem de nobis plus justo præ amore sentire, facile gloriabimur (per scholium propositionis 41 partis III) sive lætitia afficiemur (per 30 affectuum definitionem) et id boni quod de nobis prædicari audimus, facile credemus (per propositionem 25 partis III) atque adeo de nobis præ amore nostri plus justo sentiemus hoc est (per definitionem 28 affectuum) facile superbiemus. Q.E.D.

D' Achting maakt de mensch, die geächt word, lichtelijk verwaant.

Betoging.--Indien iemant ziet dat een ander door liefde hoger, dan billijk is, van hem gevoelt, zo zal hy zich lichtelijk verhovaerdigen, (volgens het Byvoegsel van d'eenënveertigste Voorstelling in 't darde deel) of met blijschap aangedaan worden, (volgens de negenëntwintigste Bepaling der hartstochten) en dit goede, dat hy van zich hoort verkondigen, lichtelijk geloven, (volgens de vijfëntwintigste Voorstelling van 't darde deel) en dus, van wegen eige liefde, hoger, dan billijk is, van zich gevoelen: dat is, (volgens de zevenëntwintigste Bepaling der hartstochten) lichtelijk verwaant en hovaerdig worden; 't welk te betogen stond.

Over--esteem is apt to render its object proud.

Proof.--If we see that any one rates us too highly, for love's sake, we are apt to become elated (III. xli.), or to be pleasurably affected (Def. of the Emotions, xxx.); the good which we hear of ourselves we readily believe (III. xxv.); and therefore, for love's sake, rate ourselves too highly; in other words, we are apt to become proud. Q.E.D.
Elements in Which 4P49 is Used

N/A