Individual Elements

←4P47
4P49→

4P48

Elements Used in 4P48
  1. 3daxxi  4P48d
  2. 3daxxii  4P48d
  3. 4p26  4P48d
  4. 4p27  4P48d

Affectus existimationis et despectus semper mali sunt.

DEMONSTRATIO: Hi enim affectus (per 21 et 22 affectuum definitiones) rationi repugnant adeoque (per propositiones 26 et 27 hujus) mali sunt. Q.E.D.

De hartstochten van Achting en Verächting zijn altijt quaat.

Betoging.--Want deze hartstochten (volgens d' een- en tweeëntwintigste Bepalingen der hartstochten) strijden tegen de reden, en zijn (volgens de zes- en zevenëntwintigste Voorstellingen in dit deel) dieshalven quaat; 't welk te betogen stond.

The emotions of over--esteem and disparagement are always bad.

Proof.--These emotions (see Def. of the Emotions, xxi. xxii.) are repugnant to reason; and are therefore (IV. xxvi. xxvii.) bad. Q.E.D.
Elements in Which 4P48 is Used

N/A