Individual Elements

←4P45
4P47→

4P46

Elements Used in 4P46
  1. 4p45c1  4P46d
  2. 4p19  4P46d
  3. 4p37  4P46d
  4. 3p43  4P46d
  5. 3p44  4P46d
  6. 3p59s  4P46d

Qui ex ductu rationis vivit, quantum potest conatur alterius in ipsum odium, iram, contemptum etc. amore contra sive generositate compensare.

DEMONSTRATIO: Omnes odii affectus mali sunt (per corollarium I præcedentis propositionis) adeoque qui ex ductu rationis vivit, quantum potest conabitur efficere ne odii affectibus conflictetur (per propositionem 19 hujus) et consequenter (per propositionem 37 hujus) conabitur ne etiam alius eosdem patiatur affectus. At odium odio reciproco augetur et amore contra extingui potest (per propositionem 43 partis III) ita ut odium in amorem transeat (per propositionem 44 partis III). Ergo qui ex ductu rationis vivit, alterius odium etc. amore contra compensare conabitur hoc est generositate (cujus definitionem vide in scholio propositionis 59 partis III). Q.E.D.

SCHOLIUM: Qui injurias reciproco odio vindicare vult, misere profecto vivit. At qui contra studet odium amore expugnare, ille sane lætus et secure pugnat; æque facile pluribus hominibus ac uni resistit et fortunæ auxilio quam minime indiget. Quos vero vincit, ii læti cedunt, non quidem ex defectu sed ex incremento virium; quæ omnia adeo clare ex solis amoris et intellectus definitionibus sequuntur ut opus non sit eadem sigillatim demonstrare.

De geen, die naar 't beleit van de reden leeft, poogt, zo veel als hem mogelijk is, eens anders haat, gramschap,--versmading, enz. tot hem, met liefde, of edelmoedigheit daarentegen te vergelden.

Betoging.--Alle haat is een quade hartstocht; volgens d'eerste Toegift van de voorgaande Voorstelling. Dieshalven, de geen, die naar 't beleit der reden leeft, zal, zo veel als hem mogelijk is, pogen te weeg te brengen dat hy niet van de hartstochten van haat bestreden word; volgens de negentiende Voorstelling van dit deel: en by gevolg (volgens de zevenëndartigste Voorstelling van dit deel) zal pogen dat een ander ook niet de zelfde hartstochten lijd. Maar de haat word door onderlinge haat vergroot, en kan, in tegendeel, door liefde uitgebluscht worden; volgens de drieënveertigste Voorstelling van 't darde deel: in voegen dat de haat tot liefde overgaat; volgens de vierënveertigste Voorstelling van 't darde deel: dieshalven, de geen, die naar 't beleit der reden leeft, zal pogen eens anders haat, enz. daarentegen door liefde te vergelden, dat is door edelmoedigheit; (bezie de Bepaling hier af in 't Byvoegsel van de negenënvijftigste Voorstelling in 't darde deel) 't welk te betogen stond.

Byvoegsel.--De geen, die 't ongelijk met onderlinge haat wil wreken, leeft warelijk in elende. Maar in tegendeel, de geen, die poogt de haat door liefde te verwinnen, strijd met vrolijkheit en veiligheit, wederstaat zo lichtelijk een enig mensch, als veel, en heeft d'onderstant van 't geval zeer weinig van noden; en de genen, die hy verwint, wijken blijdelijk, niet uit gebrek, maar door vermeerdering van krachten. Alle welke dingen zo klarelijk uit de Bepalingen van liefde en verstant alleen volgen, dat het niet nodig is de zelfden bezonderlijk te betogen.

He, who lives under the guidance of reason, endeavours, as far as possible, to render back love, or kindness, for other men's hatred, anger, contempt, &c., towards him.

Proof.--All emotions of hatred are bad (IV. xlv. Coroll. i.); therefore he who lives under the guidance of reason will endeavour, as far as possible, to avoid being assailed by such emotions (IV. xix.); consequently, he will also endeavour to prevent others being so assailed (IV. xxxvii.). But hatred is increased by being reciprocated, and can be quenched by love (III. xliii.), so that hatred may pass into love (III. xliv.); therefore he who lives under the guidance of reason will endeavour to repay hatred with love, that is, with kindness. Q.E.D.

Note.--He who chooses to avenge wrongs with hatred is assuredly wretched. But he, who strives to conquer hatred with love, fights his battle in joy and confidence; he withstands many as easily as one, and has very little need of fortune's aid. Those whom he vanquishes yield joyfully, not through failure, but through increase in their powers; all these consequences follow so plainly from the mere definitions of love and understanding, that I have no need to prove them in detail.

Elements in Which 4P46 is Used
  1. 4P46  4p73s
  2. 4P46  5p10s
  3. 4P46s  5p10s