Individual Elements

←4P40
4P42→

4P41

Elements Used in 4P41
  1. 3p11  4P41d
  2. 3p11s  4P41d
  3. 4p38  4P41d

Lætitia directe mala non est sed bona; tristitia autem contra directe est mala.

DEMONSTRATIO: Lætitia (per propositionem 11 partis III cum ejusdem scholio) est affectus quo corporis agendi potentia augetur vel juvatur; tristitia autem contra est affectus quo corporis agendi potentia minuitur vel coercetur adeoque (per propositionem 38 hujus) lætitia directe bona est etc. Q.E.D.

De blijschap is regelrecht niet quaat, maar goet: maar de droefheit in tegendeel is regelrecht quaat.

Betoging.--De blijschap (volgens d'elfde Voorstelling van het darde deel, en der zelfder Byvoegsel) is een hartstocht, door 't welk des lighaams vermogen van te werken vergroot, of geholpen word: maar de droefheit in tegendeel is een hartstocht, door de welk des lighaams vermogen van te werken vermindert, of ingetoomt word.--Dieshalven (volgens d' achtëndartigste Voorstelling van dit deel) de blijschap is regelrecht goet, enz. gelijk te betogen stond.

Pleasure in itself is not bad but good: contrariwise, pain in itself is bad.

Proof.--Pleasure (III. xi. and note) is emotion, whereby the body's power of activity is increased or helped; pain is emotion, whereby the body's power of activity is diminished or checked; therefore (IV. xxxviii.) pleasure in itself is good, &c. Q.E.D.
Elements in Which 4P41 is Used
  1. 4P41  4p43d
  2. 4P41  4p45c2s
  3. 4P41  4p47d
  4. 4P41  4p50d
  5. 4P41  4p59d