Individual Elements

←4P23
4P25→

4P24

Elements Used in 4P24
  1. 4d8  4P24d
  2. 3p3  4P24d
  3. 4p22c  4P24d

Ex virtute absolute agere nihil aliud in nobis est quam ex ductu rationis agere, vivere, suum esse conservare (hæc tria idem significant) idque ex fundamento proprium utile quærendi.

DEMONSTRATIO: Ex virtute absolute agere nihil aliud est (per definitionem 8 hujus) quam ex legibus propriæ naturæ agere. At nos eatenus tantummodo agimus quatenus intelligimus (per propositionem 3 partis III). Ergo ex virtute agere nihil aliud in nobis est quam ex ductu rationis agere, vivere, suum esse conservare idque (per corollarium propositionis 22 hujus) ex fundamento suum utile quærendi. Q.E.D.

Uit de deucht volkomentlijk te werken is by ons niets anders, dan uit het beleit van de reden te werken, te leven, en zijn wezen te behouden, (deze drie dingen hebben een zelfde betekenis) en dit uit de grontvest van zijn eige nut te zoeken.

Uit de deucht volkomentlijk te werken is niet anders, (volgens d'achtste Bepaling in dit deel) dan uit de wetten van d'eige natuur te werken. Maar wy werken alleenlijk voor zo veel, als wy verstaan;--(volgens de darde Voorstelling in het darde deel) dieshalven, uit deucht te werken is in ons niets anders, dan uit het beleit der reden te werken, leven, en zijn wezen te behouden, en dit (volgens de Toegift van de tweeëntwintigste Voorstelling in dit deel) uit de grontvest van zijn nut te zoeken, 't welk te betogen stond.

To act absolutely in obedience to virtue is in us the same thing as to act, to live, or to preserve one's being (these three terms are identical in meaning) in accordance with the dictates of reason on the basis of seeking what is useful to one's self.

Proof.--To act absolutely in obedience to virtue is nothing else but to act according to the laws of one's own nature. But we only act, in so far as we understand (III. iii.): therefore to act in obedience to virtue is in us nothing else but to act, to live, or to preserve one's being in obedience to reason, and that on the basis of seeking what is useful for us (IV. xxii. Coroll.). Q.E.D.
Elements in Which 4P24 is Used
  1. 4P24  4p36d
  2. 4P24  4p37d
  3. 4P24  4p56d
  4. 4P24  4p67d
  5. 4P24  4p72d
  6. 4P24  5p41d