Individual Elements

←4P22
4P24→

4P23

Elements Used in 4P23
  1. 3p1  4P23d
  2. 3d1  4P23d
  3. 3d2  4P23d
  4. 4d8  4P23d

Homo quatenus ad aliquid agendum determinatur ex eo quod ideas habet inadæquatas, non potest absolute dici ex virtute agere sed tantum quatenus determinatur ex eo quod intelligit.

DEMONSTRATIO: Quatenus homo ad agendum determinatur ex eo quod inadæquatas habet ideas eatenus (per propositionem 1 partis III) patitur hoc est (per definitiones 1 et 2 partis III) aliquid agit quod per solam ejus essentiam non potest percipi hoc est (per definitionem 8 hujus) quod ex ipsius virtute non sequitur. At quatenus ad aliquid agendum determinatur ex eo quod intelligit eatenus (per eandem propositionem 1 partis III) agit hoc est (per definitionem 2 partis III) aliquid agit quod per solam ipsius essentiam percipitur sive (per definitionem 8 hujus) quod ex ipsius virtute adæquate sequitur. Q.E.D.

Demensch, voor zo veel hy hier door, dat hy onëvenmatige denkbeelden heeft, bepaalt word tot iets te doen, kan niet volkomentlijk gezegt worden uit deucht te doen; maar alleenlijk voor zo veel hy uit het geen, dat hy verstaat, bepaalt word.

Betoging.--Voor zo veel de mensch hier door, dat hy onëvenmatige denkbeelden heeft, bepaalt word tot te doen, voor zo veel (volgens d'eerste Voorstelling van het darde deel) lijd hy, dat is, (volgens d'eerste en tweede Bepaling van het darde deel) voor zo veel doet hy iets, 't welk door zijn enige wezentheit niet bevat kan worden; dat is, (volgens d'achtste Bepaling in dit deel) 't welk uit zijn deucht niet volgt. Maar voor zo veel hy hier door, dat hy verstaat, bepaalt word tot iets te doen, voor zo veel (volgens de zelfde eerste Voorstelling van het darde deel) werkt hy; dat is (volgens de tweede Bepaling van het darde deel) doet hy iets, 't welk door zijn wezentheit alleen bevat word; of (volgens d'achtste Bepaling van dit deel) 't welk uit zijn deucht evenmatiglijk volgt; 't welk te betogen stond.

Man, in so far as he is determined to a particular action because he has inadequate ideas, cannot be absolutely said to act in obedience to virtue; he can only be so described, in so far as he is determined for the action because he understands.

Proof.--In so far as a man is determined to an action through having inadequate ideas, he is passive (III. i.), that is (III. Deff. i., and iii.), he does something, which cannot be perceived solely through his essence, that is (by IV. Def. viii.), which does not follow from his virtue. But, in so far as he is determined for an action because he understands, he is active; that is, he does something, which is perceived through his essence alone, or which adequately follows from his virtue. Q.E.D.
Elements in Which 4P23 is Used
  1. 4P23  4p28d