Individual Elements

←4P21
4P23→

4P22

Elements Used in 4P22
  1. 3p7  4P22d
  2. 4d8  4P22d
  3. 4p22  4P22c
  4. 4p21  4P22c

Nulla virtus potest prior hac (nempe conatu sese conservandi) concipi.

DEMONSTRATIO: Conatus sese conservandi est ipsa rei essentia (per propositionem 7 partis III). Si igitur aliqua virtus posset hac nempe hoc conatu prior concipi, conciperetur ergo (per definitionem 8 hujus) ipsa rei essentia se ipsa prior, quod (ut per se notum) est absurdum. Ergo nulla virtus etc. Q.E.D.

COROLLARIUM: Conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum. Nam hoc principio nullum aliud potest prius concipi (per propositionem præcedentem) et absque ipso (per propositionem 21 hujus) nulla virtus potest concipi.

Geen deucht kan eerder dan deze (namelijk dan de poging van zich zelf te behouden) bevat worden.

Betoging.--De poging van zich zelf te behouden, is de wezentheit zelve van de zaak; volgens de zevende Voorstelling van 't darde deel. Indien dan enige deucht eerder dan deze, namelijk dan deze poging, bevat kon worden, zo zou (volgens d'achtste Bepaling van dit deel) de wezentheit zelve van de zaak eerder dan zich zelve bevat worden; 't welk (gelijk uit zich zelfblijkt) ongerijmt is.

Toegift.--De poging van zich zelf te behouden is d'eerste en enige grontvest des deuchts. Want men kan geen ander beginsel eerder als dit bevatten; (volgens de voorgaande Voorstelling) en zonder het zelfde (volgens d'eenëntwintigste Voorstelling in dit deel) kan geen deucht bevat worden.

No virtue can be conceived as prior to this endeavour to preserve one's own being.

Proof.--The effort for self--preservation is the essence of a thing (III. vii.); therefore, if any virtue could be conceived as prior thereto, the essence of a thing would have to be conceived as prior to itself, which is obviously absurd. Therefore no virtue, &c. Q.E.D.

Corollary.--The effort for self--preservation is the first and only foundation of virtue. For prior to this principle nothing can be conceived, and without it no virtue can be conceived.

Elements in Which 4P22 is Used
  1. 4P22c  4p24d
  2. 4P22c  4p25d
  3. 4P22c  4p26d
  4. 4P22c  4p56d
  5. 4P22c  5p41d