Individual Elements

←4P20
4P22→

4P21

Elements Used in 4P21
  1. 3dai  4P21d
  2. 3p7  4P21d

Nemo potest cupere beatum esse, bene agere et bene vivere qui simul non cupiat esse, agere et vivere hoc est actu existere.

DEMONSTRATIO: Hujus propositionis demonstratio seu potius res ipsa per se patet et etiam ex cupiditatis definitione. Est enim cupiditas (per 1 affectuum definitionem) beate seu bene vivendi, agendi etc. ipsa hominis essentia hoc est (per propositionem 7 partis III) conatus quo unusquisque suum esse conservare conatur. Ergo nemo potest cupere etc. Q.E.D.

Niemant kan begeren zalig te zijn, wel te doen, en wel te leven, die gezamentlijk niet begeert te zijn, te doen, en te leven, dat is met'er daat wezentlijk te wezen.

Betoging.--De Betoging, of liever de zaak blijkt uit zich zelve, en ook uit de Bepaling van de begeerte. Want de wezentheit van de mensch zelve, dat is, (volgens de zevende Voorstelling van het darde deel) de poging, door de welke yder poogt zijn wezen te behouden, is (volgens d'eerste Bepaling der hartstochten) een begeerte van zalig, of wel te leven, te doen, enz.

No one can desire to be blessed, to act rightly, and to live rightly, without at the same time wishing to be, act, and to live--in other words, to actually exist.

Proof.--The proof of this proposition, or rather the proposition itself, is self--evident, and is also plain from the definition of desire. For the desire of living, acting, &c., blessedly or rightly, is (Def. of the Emotions, i.) the essence of man--that is (III. vii.), the endeavour made by everyone to preserve his own being. Therefore, no one can desire, &c. Q.E.D.
Elements in Which 4P21 is Used
  1. 4P21  4p22c