Individual Elements

←4P18
4P20→

4P19

Elements Used in 4P19
  1. 4p8  4P19d
  2. 3p28  4P19d
  3. 3p9s  4P19d
  4. 3dai  4P19d

Id unusquisque ex legibus suæ naturæ necessario appetit vel aversatur quod bonum vel malum esse judicat.

DEMONSTRATIO: Boni et mali cognitio est (per propositionem 8 hujus) ipse lætitiæ vel tristitiæ affectus quatenus ejusdem sumus conscii ac proinde (per propositionem 28 partis III) id unusquisque necessario appetit quod bonum et contra id aversatur quod malum esse judicat. Sed hic appetitus nihil aliud est quam ipsa hominis essentia seu natura (per definitionem appetitus, quam vide in scholio propositionis 9 partis III et 1 affectuum definitionem). Ergo unusquisque ex solis suæ naturæ legibus id necessario appetit vel aversatur etc. Q.E.D.

Yder, volgens de wetten van zijn natuur, begeert nootzakelijk het geen, dat hy goet oordeelt, of heeft nootzakelijk een afkeer van 't geen, dat hy quaat acht.

Betoging.--De kennis van 't goet en quaat is (volgens d'achtste Voorstelling in dit deel) zelve een hartstocht van blijschap, of droefheit, voor zo veel wy daar af bewust zijn. En dieshalven, (volgens d'achtëntwintigste Voorstelling van het darde deel) yder begeert nootzakelijk het geen, dat hy goet acht, en heeft een afkeer van 't geen, dat hy quaat oordeelt. Maar deze lust is niets anders, dan de wezentheit zelve van de mensch, of zijn natuur; volgens de Bepaling der lusten, die in het Byvoegsel van de negende Voorstelling van het darde deel, en in d'eerste Bepaling der hartstochten te zien is. Dieshalven, yder begeert, volgens de wetten van zijn natuur alleen, nootzakelijk dit, of heeft'er een afkeer af, enz. gelijk te betogenstond.

Every man, by the laws of his nature, necessarily desires or shrinks from that which he deems to be good or bad.

Proof.--The knowledge of good and evil is (IV. viii.) the emotion of pleasure or pain, in so far as we are conscious thereof; therefore, every man necessarily desires what he thinks good, and shrinks from what he thinks bad. Now this appetite is nothing else but man's nature or essence (Cf. the Definition of Appetite, III. ix. note, and Def. of the Emotions, i.). Therefore, every man, solely by the laws of his nature, desires the one, and shrinks from the other, &c. Q.E.D.
Elements in Which 4P19 is Used
  1. 4P19  4p35d
  2. 4P19  4p37d
  3. 4P19  4p37s2
  4. 4P19  4p46d
  5. 4P19  4p59a