Individual Elements

←4P13
4P15→

4P14

Elements Used in 4P14
  1. 3gda  4P14d
  2. 4p1  4P14d
  3. 4p8  4P14d
  4. 4p7  4P14d

Vera boni et mali cognitio quatenus vera nullum affectum cœrcere potest sed tantum quatenus ut affectus consideratur.

DEMONSTRATIO: Affectus est idea qua mens majorem vel minorem sui corporis existendi vim quam antea affirmat (per generalem affectuum definitionem) atque adeo (per propositionem 1 hujus) nihil positivum habet quod præsentia veri tolli possit et consequenter vera boni et mali cognitio quatenus vera nullum affectum coercere potest. At quatenus affectus est (vide propositionem 8 hujus) si fortior affectu coercendo sit, eatenus tantum (per propositionem 7 hujus) affectum coercere poterit. Q.E.D.

De ware kennis van 't goet en quaat, voor zo veel als waar, kan geen hartstocht intomen, maar alleenlijk voor zo veel zy als een hartstocht aangemerkt word.

Betoging.--De hartstocht is een denkbeelt, daar door de ziel een meerder of minder kracht haars lighaams van wezentlijk te zijn, dan te voren, bevestigt; (volgens d' algemene Bepaling der hartstochten) en heeft dieshalven (volgens d' eerste Voorstelling in dit deel) niets stellig, 't welk door de tegenwoordigheit van 't ware kan wechgenomen worden; en by gevolg kan de ware kennis van 't goet en quaat, voor zo veel zy waar is, geen hartstocht intomen; maar zo veel zy een hartstocht is, (besie d' achtste Voorstelling in dit deel) kan zy, zo zy krachtiger is dan de hartstocht, die ingetoomt moet worden, alleenlijk (volgens de zevende Voorstelling in dit deel) de hartstocht intomen; gelijk te betogen stond.

A true knowledge of good and evil cannot check any emotion by virtue of being true, but only in so far as it is considered as an emotion.

Proof.--An emotion is an idea, whereby the mind affirms of its body a greater or less force of existing than before (by the general Definition of the Emotions); therefore it has no positive quality, which can be destroyed by the presence of what is true; consequently the knowledge of good and evil cannot, by virtue of being true, restrain any emotion. But, in so far as such knowledge is an emotion (IV. viii.) if it have more strength for restraining emotion, it will to that extent be able to restrain the given emotion. Q.E.D.
Elements in Which 4P14 is Used

N/A