Individual Elements

←4D7
4A1→

4D8

Elements Used in 4D8
  1. 3p7p  4D8

Per virtutem et potentiam idem intelligo hoc est (per propositionem 7 partis III) virtus quatenus ad hominem refertur, est ipsa hominis essentia seu natura quatenus potestatem habet quædam efficiendi quæ per solas ipsius naturæ leges possunt intelligi.

By deucht en vermogen versta ik een en 't zelfde: dat is, (volgens de zevende Voorstelling in het darde deel) de deucht, voor zo veel zy tot de mensch toegepast word, is de wezentheit, of natuur zelve van de mensch, voor zo veel hy macht heeft om enige dingen uit te werken, de welken door wetten van zijn natuur alleen verstaan konnen worden.

By virtue (virtus) and power I mean the same thing; that is (III. vii), virtue, in so far as it is referred to man, is a man's nature or essence, in so far as it has the power of effecting what can only be understood by the laws of that nature.

Elements in Which 4D8 is Used
  1. 4D8  4p18s
  2. 4D8  4p20d
  3. 4D8  4p22d
  4. 4D8  4p23d
  5. 4D8  4p24d
  6. 4D8  4p35c2
  7. 4D8  4p56d
  8. 4D8  5p25d