Individual Elements

←4D5
4D7→

4D6

Elements Used in 4D6
  1. 3p18s1  4D6
  2. 3p18s2  4D6

Quid per affectum erga rem futuram, præsentem et præteritam intelligam, explicui in scholiis I et II propositionis 18 partis III, quod vide. Sed venit hic præterea notandum quod ut loci sic etiam temporis distantiam non nisi usque ad certum quendam limitem possumus distincte imaginari hoc est sicut omnia illa objecta quæ ultra ducentos pedes a nobis distant seu quorum distantia a loco in quo sumus, illam superat quam distincte imaginamur, æque longe a nobis distare et perinde ac si in eodem plano essent, imaginari solemus, sic etiam objecta quorum existendi tempus longiore a præsenti intervallo abesse imaginamur quam quod distincte imaginari solemus, omnia æque longe a præsenti distare imaginamur et ad unum quasi temporis momentum referimus.

Wat ik by hartstocht tot de toekomende, tegenwoordige en verlede zaak zal verstaan, heb ik in 't eerste en tweede Byvoegsel van d'achtiende Voorstelling in 't darde deel verklaart, 't welk men na te zien heeft.

Maar hier staat ook aan te merken dat wy zo wel d'afstant van de tijt, als van de plaats niet onderscheidelijk konnen inbeelden, dan tot zekere paal: dat is, gelijk wy gewent zijn alle die voorwerpen, de welken veerder dan tweehondert voeten van ons af zijn, of welker afstant van de plaats, daar in wy zijn, de gene overtreft, die wy ons onderscheidelijk inbeelden, in te beelden even verre van ons af te zijn, en dieshalven als in de zelfde vlakte te wezen; zo beelden wy ons ook in dat alle de voorwerpen, welker tijt van wezentlijk te zijn, wy ons inbeelden veerder van de tegenwoordige tusschentijt af te wezen, dan wy gewent zijn onderscheidelijk in te beelden, even verre van de tegenwoordige af te zijn, en passen hen alle als op een ogenblik tijts toe.

What I mean by emotion felt towards a thing, future, present, and past, I explained in III. xviii., notes. i. and ii., which see.

(But I should here also remark, that we can only distinctly conceive distance of space or time up to a certain definite limit; that is, all objects distant from us more than two hundred feet, or whose distance from the place where we are exceeds that which we can distinctly conceive, seem to be an equal distance from us, and all in the same plane; so also objects, whose time of existing is conceived as removed from the present by a longer interval than we can distinctly conceive, seem to be all equally distant from the present, and are set down, as it were, to the same moment of time.)

Elements in Which 4D6 is Used
  1. 4D6  4p10s