Individual Elements

←4D4
4D6→

4D5

Elements Used in 4D5

N/A

Per contrarios affectus in sequentibus intelligam eos qui hominem diversum trahunt quamvis ejusdem sint generis ut luxuries et avaritia quæ amoris sunt species nec natura sed per accidens sunt contrarii.

By strijdige hartstochten zal ik voortäan de genen verstaan, die de mensch verscheidelijk trekken, hoewel zy van een zelfde geslacht zijn, gelijk d'overdaat en gierigheit, die soorten, of gedaanten van liefde zijn, en niet van natuur, maar by toeval tegen malkander strijden.

By conflicting emotions I mean those which draw a man in different directions, though they are of the same kind, such as luxury and avarice, which are both species of love, and are contraries, not by nature, but by accident.

Elements in Which 4D5 is Used

N/A