Individual Elements

←4D3
4D5→

4D4

Elements Used in 4D4
  1. 1p33s1  4D4

Easdem res singulares voco possibiles quatenus dum ad causas ex quibus produci debent, attendimus, nescimus an ipsæ determinatæ sint ad easdem producendum. In scholio I propositionis 33 partis I inter possibile et contingens nullam feci differentiam quia ibi non opus erat hæc accurate distinguere.

Ik noem de zelfde bezondere dingen mogelijk, voor zo veel wy, terwijl wy op d'oorzaken merken, uit de welken zy voortgebracht moeten worden, niet weten of zy bepaalt zijn tot de zelfden voort te brengen.

In 't eerste Byvoegsel van de drieëndartigste voorstelling in het eerste deel heb ik geen onderscheit tusschen het mogelijke en gebeurelijke gemaakt, om dat het daar niet nodig was onder die dingen naaukeuriglijk onderscheit te maken.

Particular things I call possible in so far as, while regarding the causes whereby they must be produced, we know not, whether such causes be determined for producing them.

(In I. xxxiii. note. i., I drew no distinction between possible and contingent, because there was in that place no need to distinguish them accurately.)

Elements in Which 4D4 is Used
  1. 4D4  4p12d