Individual Elements

←4D2
4D4→

4D3

Elements Used in 4D3

N/A

Res singulares voco contingentes quatenus dum ad earum solam essentiam attendimus, nihil invenimus quod earum existentiam necessario ponat vel quod ipsam necessario secludat.

Ik noem de bezondere dingen gebeurelijk, voor zo veel wy, terwijl wy op hun wezentheit alleen merken, niets vinden, dat hun wezentlijkheit nootzakelijk stelt, of dat de zelfde nootzakelijk uitsluit.

Particular things I call contingent in so far as, while regarding their essence only, we find nothing therein, which necessarily asserts their existence or excludes it.

Elements in Which 4D3 is Used
  1. 4D3  4p12d
  2. 4D3  4p13d