Individual Elements

←3PSI
3P1→

3PSII

Elements Used in 3PSII
  1. 2psvps  3PSII
  2. 2p17s  3PSII

Corpus humanum multas pati potest mutationes et nihilominus retinere objectorum impressiones seu vestigia (de quibus vide postulatum 5 partis II) et consequenter easdem rerum imagines; quarum definitionem vide in scholio propositionis 17 partis II.

Het menschelijk lighaam kan veel veränderingen lijden, en echter d'indrukkingen, of speuren der voorwerpen behouden, (bezie hier af de vijfde Vereïssching in het tweede deel) en by gevolg de zelfde beelden der dingen, welker Bepaling in 't Byvoegsel van de zeventiende Voorstelling in het tweede deel te zien is.

The human body can undergo many changes, and, nevertheless, retain the impressions or traces of objects (cf. II. Post. v.), and, consequently, the same images of things (see note II. xvii.).

Elements in Which 3PSII is Used

N/A