Individual Elements

←3D3
3PSII→

3PSI

Elements Used in 3PSI
  1. 2psips  3PSI
  2. 2l5l  3PSI
  3. 2l7l  3PSI

Corpus humanum potest multis affici modis quibus ipsius agendi potentia augetur vel minuitur et etiam aliis qui ejusdem agendi potentiam nec majorem nec minorem reddunt. Hoc postulatum seu axioma nititur postulato 1 et lemmatibus 5 et 7, quæ vide post propositionem 13 partis II.

Hetmenschelijk lighaam kan op veel wijzen aangedaan worden, door de welken zijn vermogen van te werken vermeerdert, of vermindert word; en ook op andere wijzen, die des zelfs vermogen van te werken noch meerder, noch minder maken. Deze Verëissching, of Kundigheit steunt op d'eerste Verëissching, en op de vijfde en zevende Voorbewijzen, die achter de dartiende Voorstelling van het tweede deel te zien zijn.

The human body can be affected in many ways, whereby its power of activity is increased or diminished, and also in other ways which do not render its power of activity either greater or less.

N.B. This postulate or axiom rests on Postulate i. and Lemmas v. and vii., which see after II. xiii.

Elements in Which 3PSI is Used
  1. 3PSI  3p15d
  2. 3PSI  3p50d