Individual Elements

←3P6
3P8→

3P7

Elements Used in 3P7
 1. 1p36  3P7d
 2. 1p29  3P7d
 3. 3p6  3P7d

Conatus quo unaquæque res in suo esse perseverare conatur, nihil est præter ipsius rei actualem essentiam.

DEMONSTRATIO: Ex data cujuscunque rei essentia quædam necessario sequuntur (per propositionem 36 partis I) nec res aliud possunt quam id quod ex determinata earum natura necessario sequitur (per propositionem 29 partis I); quare cujuscunque rei potentia sive conatus quo ipsa vel sola vel cum aliis quidquam agit vel agere conatur hoc est (per propositionem 6 hujus) potentia sive conatus quo in suo esse perseverare conatur, nihil est præter ipsius rei datam sive actualem essentiam. Q.E.D.

De poging, door de welke yder ding in zijn wezen poogt te volharden, is niets anders, dan de dadelijke wezentheit.

Betoging.--Uit de gestelde wezentheit van yder ding volgen nootzakelijk enige dingen; volgens de zesendartigste Voorstelling van 't eerste deel: en de dingen vermogen niets anders, dan dit, 't welk uit hun bepaalde natuur nootzakelijk volgt; volgens de negenëntwintigste Voorstelling van 't eerste deel. Dieshalven, de macht, of de poging van yder ding, daar door het of alleen, of met anderen iets doet, of poogt te doen, dat is, (volgens deze zeste Voorstelling) de macht, of de poging, daar door het poogt in zijn wezen te blijven, is niets anders, dan de gestelde, of dadelijke wezentheit van het ding zelf; gelijk voorgestelt wierd.

The endeavour, wherewith everything endeavours to persist in its own being, is nothing else but the actual essence of the thing in question.

Proof.--From the given essence of any thing certain consequences necessarily follow (I. xxxvi.), nor have things any power save such as necessarily follows from their nature as determined (I. xxix.); wherefore the power of any given thing, or the endeavour whereby, either alone or with other things, it acts, or endeavours to act, that is (III. vi.), the power or endeavour, wherewith it endeavours to persist in its own being, is nothing else but the given or actual essence of the thing in question. Q.E.D.
Elements in Which 3P7 is Used
 1. 3P7  3p9d
 2. 3P7  3p10d
 3. 3P7  3p37d
 4. 3P7  3p54d
 5. 3P7p  4d8
 6. 3P7  4p4d
 7. 3P7  4p5d
 8. 3P7  4p8d
 9. 3P7  4p15d
 10. 3P7  4p18d
 11. 3P7  4p18s
 12. 3P7  4p20d
 13. 3P7  4p21d
 14. 3P7  4p22d
 15. 3P7  4p25d
 16. 3P7  4p26d
 17. 3P7  4p32d
 18. 3P7  4p33d
 19. 3P7  4p53d
 20. 3P7  4p54d
 21. 3P7  4p60d
 22. 3P7  4p64d
 23. 3P7p  5a2
 24. 3P7  5p8d
 25. 3P7  5p9d
 26. 3P7  5p25d