Individual Elements

←3P5
3P7→

3P6

Elements Used in 3P6
 1. 1p25c  3P6d
 2. 1p34  3P6d
 3. 3p4  3P6d
 4. 3p5  3P6d

Unaquæque res quantum in se est, in suo esse perseverare conatur.

DEMONSTRATIO: Res enim singulares modi sunt quibus Dei attributa certo et determinato modo exprimuntur (per corollarium propositionis 25 partis I) hoc est (per propositionem 34 partis I) res quæ Dei potentiam qua Deus est et agit, certo et determinato modo exprimunt neque ulla res aliquid in se habet a quo possit destrui sive quod ejus existentiam tollat (per propositionem 4 hujus) sed contra ei omni quod ejusdem existentiam potest tollere, opponitur (per propositionem præcedentem) adeoque quantum potest et in se est, in suo esse perseverare conatur. Q.E.D.

Yder ding poogt, voor zo veel als 't in zich is, in zijn wezen te volharden.

Betoging.--Want de bezondere dingen zijn wijzen, door de welken Gods toeëigeningen op een zekere en bepaalde wijze uitgedrukt worden; (volgens de Toegift van de vijfëntwintigste Voorstelling in het eerste deel) dat is, (volgens de vierëndartigste Voorstelling van het eerste deel) de dingen, die Gods macht, daar door God is en werkt, op een zekere en bepaalde wijze uitdrukken; en geen ding heeft in zich iets, daar af het vernietigt kan worden, of 't welk zijn wezentlijkheit wechneemt; volgens de vierde Voorstelling van dit deel: maar in tegendeel stelt zich (volgens de voorgaande Voorstelling) tegen al 't geen, dat des zelfs wezentlijkheit kan wechneemen, en poogt dieshalven zo veel, als het kan, en als 't in zich heeft, in zijn wezen te blijven; gelijk te betogen stond.

Everything, in so far as it is in itself, endeavours to persist in its own being.

Proof.--Individual things are modes whereby the attributes of God are expressed in a given determinate manner (I. xxv. Coroll.); that is, (I. xxxiv.), they are things which express in a given determinate manner the power of God, whereby God is and acts; now no thing contains in itself anything whereby it can be destroyed, or which can take away its existence (III. iv.); but contrariwise it is opposed to all that could take away its existence (III. v.). Therefore, in so far as it can, and in so far as it is in itself, it endeavours to persist in its own being. Q.E.D.
Elements in Which 3P6 is Used
 1. 3P6  3p7d
 2. 3P6  3p12d
 3. 3P6  3p44s
 4. 3P6  4p4d
 5. 3P6  4p20d
 6. 3P6  4p25d
 7. 3P6  4p26d
 8. 3P6  4p31d
 9. 3P6  4p60d
 10. 3P6  4p64d