Individual Elements

←3P53
3P55→

3P54

Elements Used in 3P54
  1. 3p7  3P54d

Mens ea tantum imaginari conatur quæ ipsius agendi potentiam ponunt.

DEMONSTRATIO: Mentis conatus sive potentia est ipsa ipsius mentis essentia (per propositionem 7 hujus); mentis autem essentia (ut per se notum) id tantum quod mens est et potest, affirmat; at non id quod non est neque potest adeoque id tantum imaginari conatur quod ipsius agendi potentiam affirmat sive ponit. Q.E.D.

De ziel word gedwongen, alleenlijk die dingen in te beelden, de welken haar vermogen van te doen stellen.

Betoging.--De poging, of macht der ziel is zelfs de wezentheit der ziel zelve; volgens de zevende Voorstelling van dit deel. Maar de wezentheit der ziel (gelijk uit zich is bekent) bevestigt alleenlijk dit, dat de ziel is, en vermag, en niet dit, dat zy niet is, noch vermag: en dieshalven poogt zy alleenlijk dit in te beelden, dat haar vermogen van te doen bevestigt, of stelt; 't welk te betogen stond.

The mind endeavours to conceive only such things as assert its power of activity.

Proof.--The endeavour or power of the mind is the actual essence thereof (III. vii.); but the essence of the mind obviously only affirms that which the mind is and can do; not that which it neither is nor can do; therefore the mind endeavours to conceive only such things as assert or affirm its power of activity. Q.E.D.
Elements in Which 3P54 is Used
  1. 3P54  3p55d
  2. 3P54  3daxxviie
  3. 3P54  3daxxixe