Individual Elements

←3P4
3P6→

3P5

Elements Used in 3P5
  1. 3p4  3P5d

Res eatenus contrariæ sunt naturæ hoc est eatenus in eodem subjecto esse nequeunt quatenus una alteram potest destruere.

DEMONSTRATIO: Si enim inter se convenire vel in eodem subjecto simul esse possent, posset ergo in eodem subjecto aliquid dari quod ipsum posset destruere, quod (per propositionem præcedentem) est absurdum. Ergo res etc. Q.E.D.

De dingen zijn voor zo veel strijdig van natuur, dat is, konnen voor zo veel niet in een zelfde onderwerp zijn, voor zo veel 't een het ander kan vernietigen.

Betoging.--Want indien zy met malkander konden overëenkomen, of gezamentlijk in een zelfde onderwerp wezen, zo zou in een zelfde onderwerp iets konnen zijn, dat het zelfde zou konnen vernietigen; 't welk (volgens de voorgaande Voorstelling) ongerijmt is.

Things are naturally contrary, that is, cannot exist in the same object, in so far as one is capable of destroying the other.

Proof.--If they could agree together or co--exist in the same object, there would then be in the said object something which could destroy it; but this, by the foregoing proposition, is absurd, therefore things, &c. Q.E.D.
Elements in Which 3P5 is Used
  1. 3P5  3p6d
  2. 3P5  3p10d
  3. 3P5  3p37d
  4. 3P5  4p7d
  5. 3P5  4p30d