Individual Elements

←3P47
3P49→

3P48

Elements Used in 3P48
  1. 3p13s  3P48d

Amor et odium exempli gratia erga Petrum destruitur si tristitia quam hoc et lætitia quam ille involvit, ideæ alterius causæ jungatur et eatenus uterque diminuitur quatenus imaginamur Petrum non solum fuisse alterutrius causam.

DEMONSTRATIO: Patet ex sola amoris et odii definitione, quam vide in scholio propositionis 13 hujus. Nam propter hoc solum lætitia vocatur amor et tristitia odium erga Petrum quia scilicet Petrus hujus vel illius affectus causa esse consideratur. Hoc itaque prorsus vel ex parte sublato affectus quoque erga Petrum prorsus vel ex parte diminuitur. Q.E.D.

De liefde en haat (by voorbeelt) tot Pieter zal vernietigt worden, zo de droefheit, die de leste, en de blijschap, die d' eerste insluit, aan d' oorzaak van een ander denkbeelt word gevoegt; en voor zo veel zullen zy beide verslappen, als wy ons inbeelden dat Pieter niet alleen d' oorzaak van een van beide heeft geweest.

Betoging.--De Betoging blijkt uit d' enige Bepaling van liefde en haat, die men in het Byvoegsel van de dartiende Voorstelling in dit deel na te zien heeft. Want hieröm alleen word de liefde tot Pieter blijschap, en de haat tot hem droefheit genoemt, namelijk om dat Pieter aangemerkt word d' oorzaak van deze, of die hartstocht te wezen. Indien dit dan geheellijk, of ten deel wechgenomen word, zo zal ook de hartstocht tot Pieter gantschelijk, of ten deel verslappen; gelijk wy voorgaven.

Love or hatred towards, for instance, Peter is destroyed, if the pleasure involved in the former, or the pain involved in the latter emotion, be associated with the idea of another cause: and will be diminished in proportion as we conceive Peter not to have been the sole cause of either emotion.

Proof.--This Prop. is evident from the mere definition of love and hatred (III. xiii. note). For pleasure is called love towards Peter, and pain is called hatred towards Peter, simply in so far as Peter is regarded as the cause of one emotion or the other. When this condition of causality is either wholly or partly removed, the emotion towards Peter also wholly or in part vanishes. Q.E.D.
Elements in Which 3P48 is Used
  1. 3P48  3p49d
  2. 3P48  5p6d
  3. 3P48  5p9d