Individual Elements

←3P45
3P47→

3P46

Elements Used in 3P46
  1. 3p16  3P46d

Si quis ab aliquo cujusdam classis sive nationis a sua diversæ lætitia vel tristitia affectus fuerit concomitante ejus idea sub nomine universali classis vel nationis tanquam causa, is non tantum illum sed omnes ejusdem classis vel nationis amabit vel odio habebit.

DEMONSTRATIO: Hujus rei demonstratio patet ex propositione 16 hujus partis.

Indien iemant van een ander van een zelfde stant, of van een volk, van het zijne verscheiden, met blijschap, of droefheit aangedaan heeft geweest, terwijl zijn denkbeelt, onder d'algemene naam van stant, of volk, als d'oorzaak, daar by is, zo zal deze niet alleenlijk hem, maar alle de genen van de zelfde stant, of van het zelfde volk beminnen, of hatën.

Betoging.--De Betoging van deze zaak blijkt uit de zestiende Voorstelling van dit deel.

If a man has been affected pleasurably or painfully by anyone, of a class or nation different from his own, and if the pleasure or pain has been accompanied by the idea of the said stranger as cause, under the general category of the class or nation: the man will feel love or hatred, not only to the individual stranger, but also to the whole class or nation whereto he belongs.

Proof.--This is evident from III. xvi.
Elements in Which 3P46 is Used

N/A