Individual Elements

←3P44
3P46→

3P45

Elements Used in 3P45
  1. 3p40  3P45d
  2. 3p13s  3P45d
  3. 3p21  3P45d

Si quis aliquem sibi similem odio in rem sibi similem quam amat, affectum esse imaginatur, eum odio habebit.

DEMONSTRATIO: Nam res amata eum qui ipsam odit, odio contra habet (per propositionem 40 hujus) adeoque amans qui aliquem imaginatur rem amatam odio habere, eo ipso rem amatam odio hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) tristitia affectam esse imaginatur et consequenter (per propositionem 21 hujus) contristatur idque concomitante idea ejus qui rem amatam odit tanquam causa hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) ipsum odio habebit. Q.E.D.

Indien iemant zich inbeeld dat iemant, hem gelijk, met haat tot een zaak, hem gelijk, en die hy bemint, aangedaan is, zo zal hy de zelfde haten.

Betoging.--Want de beminde zaak haat weêr de geen, die daar haat; volgens de veertigste Voorstelling van dit deel: in voegen dat de minnaar, die zich inbeeld dat iemant de beminde zaak haat, zich daaröm ook inbeeld dat de beminde zaak met haat, dat is, (volgens het Byvoegsel van de dartiende Voorstelling in dit deel) met droefheit aangedaan is, en by gevolg zich bedroeft, en dit terwijl het denkbeelt van de geen, die de beminde zaak haat, als d' oorzaak, daar by is: dat is (volgens het Byvoegsel van de dartiende Voorstelling in dit deel) hy zal hem haten; 't welk betoogt moest worden.

If a man conceives, that anyone similar to himself hates anything also similar to himself, which he loves, he will hate that person.

Proof.--The beloved object feels reciprocal hatred towards him who hates it (III. xl.); therefore the lover, in conceiving that anyone hates the beloved object, conceives the beloved thing as affected by hatred, in other words (III. xiii.), by pain; consequently he is himself affected by pain accompanied by the idea of the hater of the beloved thing as cause; that is, he will hate him who hates anything which he himself loves (III. xiii. note). Q.E.D.
Elements in Which 3P45 is Used

N/A