Individual Elements

←3P42
3P44→

3P43

Elements Used in 3P43
  1. 3p40  3P43d
  2. 3p30  3P43d
  3. 3p29  3P43d
  4. 3p41  3P43d
  5. 3p37  3P43d
  6. 3p26  3P43d

Odium reciproco odio augetur et amore contra deleri potest.

DEMONSTRATIO: Qui eum quem odit, odio contra erga se affectum esse imaginatur, eo ipso (per propositionem 40 hujus) novum odium oritur durante (per hypothesin) adhuc primo. Sed si contra eundem amore erga se affectum esse imaginetur, quatenus hoc imaginatur eatenus (per propositionem 30 hujus) se ipsum cum lætitia contemplatur et eatenus (per propositionem 29 hujus) eidem placere conabitur hoc est (per propositionem 41 hujus) eatenus conatur ipsum odio non habere nullaque tristitia afficere; qui quidem conatus (per propositionem 37 hujus) major vel minor erit pro ratione affectus ex quo oritur atque adeo si major fuerit illo qui ex odio oritur et quo rem quam odit (per propositionem 26 hujus) tristitia afficere conatur, ei prævalebit et odium ex animo delebit. Q.E.D.

De haat word door wederkerige haat vermeerdert, en kan daarëntegen door liefde uitgewischt worden.

Betoging.--De geen, die zich inbeeld dat de geen, die hy haat, weêr met haat tegen hem aangedaan is, zal daar door (volgens de veertigste Voorstelling van dit deel) met nieuwe haat ontsteken worden, terwijl (volgens d' onderstelling) d' eerste noch duurt. Maar indien hy, in tegendeel, zich inbeeld dat de zelfde met liefde tot hem aangedaan is, zo zal hy, voor zo veel hy zich dit inbeeld, zich zelf (volgens de dartigste Voorstelling van dit deel) met blijschap aanschouwen, en ook (volgens de negenëntwintigste Voorstelling van dit deel) pogen hem te behagen; dat is (volgens de veertigste Voorstelling van dit deel) hy poogt zo verre hem niet te haten, en met geen droef heit aan te doen: en deze poging (volgens de zevenëndartigste Voorstelling van dit deel) zal groter of kleinder zijn, naar mate van de hartstocht, daar zy uit spruit. Dieshalven, indien zy groter is dan de gene, die uit haat spruit, en daar door hy de zaak, die hy haat, (volgens de zesentwintigste Voorstelling van dit deel) poogt met droefheit aan te doen, zo zal zy d' overhant daar over verkrijgen, en de haat uit de ziel wisschen; 't welk te betogen stond.

Hatred is increased by being reciprocated, and can on the other hand be destroyed by love.

Proof.--He who conceives, that an object of his hatred hates him in return, will thereupon feel a new hatred, while the former hatred (by hypothesis) still remains (III. xl.). But if, on the other hand, he conceives that the object of hate loves him, he will to this extent (III. xxxviii.) regard himself with pleasure, and (III. xxix.) will endeavour to please the cause of his emotion. In other words, he will endeavour not to hate him (III. xli.), and not to affect him painfully; this endeavour (III. xxxvii.) will be greater or less in proportion to the emotion from which it arises. Therefore, if it be greater than that which arises from hatred, and through which the man endeavours to affect painfully the thing which he hates, it will get the better of it and banish the hatred from his mind. Q.E.D.
Elements in Which 3P43 is Used
  1. 3P43  3p49s
  2. 3P43  4p46d