Individual Elements

←3P35
3P37→

3P36

Elements Used in 3P36
  1. 3p15  3P36d
  2. 3p28  3P36d
  3. 3p36  3P36cd

Qui rei qua semel delectatus est, recordatur, cupit eadem cum iisdem potiri circumstantiis ac cum primo ipsa delectatus est.

DEMONSTRATIO: Quicquid homo simul cum re quæ ipsum delectavit, vidit, id omne (per propositionem 15 hujus) erit per accidens lætitiæ causa adeoque (per propositionem 28 hujus) omni eo simul cum re quæ ipsum delectavit, potiri cupiet sive re cum omnibus iisdem circumstantiis potiri cupiet ac cum primo eadem delectatus est. Q.E.D.

COROLLARIUM: Si itaque unam ex iis circumstantiis deficere compererit, amans contristabitur.

DEMONSTRATIO: Nam quatenus aliquam circumstantiam deficere comperit eatenus aliquid imaginatur quod ejus rei existentiam secludit. Cum autem ejus rei sive circumstantiæ (per propositionem præcedentem) sit præ amore cupidus, ergo (per propositionem 19 hujus) quatenus eandem deficere imaginatur, contristabitur. Q.E.D.

SCHOLIUM: Hæc tristitia quatenus absentiam ejus quod amamus, respicit, desiderium vocatur.

De geen, die aan de zaak gedenkt, de welke hem eens vreucht aangebracht heeft, begeert de zelfde omstandigheden, met de welken hy zich te voren daar meê verheugt heeft, te genieten.

Betoging.--Al 't geen, dat de mensch gezamentlijk met de zaak, die hem heeft verheugt, gezien heeft, zal (volgens de vijftiende Voorstelling van dit deel) by toeval oorzaak van blijschap wezen; en dieshalven zal hy (volgens d'achtëntwintigste Voorstelling van dit deel) begeren dit alles, gezamentlijk met de zaak, die hem verheugt heeft, te genieten, of hy zal begeren de zaak in alle haar omstandigheden te genieten, gelijk hy te voren zich daar meê verheugt heeft; 't welk te betogen stond.

Toegift.--Indien men dan bevind dat 'er een van deze omstandigheden ontbreekt, zo zal de minnaar droevig worden. Want voor zo veel als hy bevind dat 'er enige omstandigheit ontbreekt, voor zo veel beeld hy zich iets in, dat de wezentlijkheit van die zaak uitsluit. Maar dewijl hy, uit oorzaak van de liefde, (volgens de voorgaande Voorstelling) begerig naar die zaak, of naar die omstandigheit is, zo zal hy (volgens de negentiende Voorstelling van dit deel) bedroeft worden, voor zo veel hy zich inbeeld dat 'er de zelfde ontbreekt; 't welk te betogen was.

Byvoegsel.--Deze droefheit, voor zo veel zy op 't afwezen van 't geen ziet, dat wy beminnen, word verlangen genoemt.

He who remembers a thing, in which he has once taken delight, desires to possess it under the same circumstances as when he first took delight therein.

Proof.--Everything, which a man has seen in conjunction with the object of his love, will be to him accidentally a cause of pleasure (III. xv.); he will, therefore, desire to possess it, in conjunction with that wherein he has taken delight; in other words, he will desire to possess the object of his love under the same circumstances as when he first took delight therein. Q.E.D.

Corollary.--A lover will, therefore, feel pain if one of the aforesaid attendant circumstances be missing.

Proof.--For, in so far as he finds some circumstance to be missing, he conceives something which excludes its existence. As he is assumed to be desirous for love's sake of that thing or circumstance (by the last Prop.), he will, in so far as he conceives it to be missing, feel pain (III. xix.). Q.E.D.

Note.--This pain, in so far as it has reference to the absence of the object of love, is called Regret.

Elements in Which 3P36 is Used

N/A