Individual Elements

←3P32
3P34→

3P33

Elements Used in 3P33
  1. 3p12  3P33d
  2. 3p29  3P33d
  3. 3p13s  3P33d

Cum rem nobis similem amamus, conamur quantum possumus efficere ut nos contra amet.

DEMONSTRATIO: Rem quam amamus præ reliquis quantum possumus imaginari conamur (per propositionem 12 hujus). Si igitur res nobis sit similis, ipsam præ reliquis lætitia afficere conabimur (per propositionem 29 hujus) sive conabimur quantum possumus efficere ut res amata lætitia afficiatur concomitante idea nostri hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) ut nos contra amet. Q.E.D.

Als wy een zaak, ons gelijk, beminnen, zo pogen wy, zo veel als ons mogelijk is, te maken dat zy ons ook bemint.

Betoging.--Wy pogen ons de zaak, die wy beminnen, zo veel, als ons mogelijk is, boven d' anderen in te beelden; volgens de twaalfde Voorstelling van dit deel) Indien dan de zaak ons gelijk is, zo zullen wy (volgens de negenëntwintigste Voorstelling van dit deel) pogen haar met blijschap boven d' anderen aan te doen; of wy zullen, zo veel als ons mogelijk is, pogen te weeg te brengen dat de beminde zaak, van blijschap, in 't byzijn van onz denkbeelt, aangedaan word; dat is, (volgens het Byvoegsel van de dartiende Voorstelling in dit deel) dat zy ons weêr bemint; gelijk te betogen stond.

When we love a thing similar to ourselves we endeavour, as far as we can, to bring about that it should love us in return.

Proof.--That which we love we endeavour, as far as we can, to conceive in preference to anything else (III. xii.). If the thing be similar to ourselves, we shall endeavour to affect it pleasurably in preference to anything else (III. xxix.). In other words, we shall endeavour, as far as we can, to bring it about, that the thing should be affected with pleasure accompanied by the idea of ourselves, that is (III. xiii. note), that it should love us in return. Q.E.D.
Elements in Which 3P33 is Used
  1. 3P33  3p34d
  2. 3P33  3p38d
  3. 3P33  3p42d
  4. 3P33  3p44d