Individual Elements

←3P2
3P4→

3P3

Elements Used in 3P3
 1. 2p11  3P3d
 2. 2p13  3P3d
 3. 2p15  3P3d
 4. 2p38c  3P3d
 5. 2p29c  3P3d
 6. 3p1  3P3d

Mentis actiones ex solis ideis adæquatis oriuntur, passiones autem a solis inadæquatis pendent.

DEMONSTRATIO: Primum quod mentis essentiam constituit, nihil aliud est quam idea corporis actu existentis (per propositiones 11 et 13 partis II) quæ (per propositionem 15 partis II) ex multis aliis componitur quarum quædam (per corollarium propositionis 38 partis II) sunt adæquatæ, quædam autem inadæquatæ (per corollarium propositionis 29 partis II). Quicquid ergo ex mentis natura sequitur et cujus mens causa est proxima per quam id debet intelligi, necessario ex idea adæquata vel inadæquata sequi debet. At quatenus mens (per propositionem 1 hujus) ideas habet inadæquatas eatenus necessario patitur; ergo mentis actiones ex solis ideis adæquatis sequuntur et mens propterea tantum patitur quia ideas habet inadæquatas. Q.E.D.

SCHOLIUM: Videmus itaque passiones ad mentem non referri nisi quatenus aliquid habet quod negationem involvit sive quatenus consideratur ut naturæ pars quæ per se absque aliis non potest clare et distincte percipi et hac ratione ostendere possem passiones eodem modo ad res singulares ac ad mentem referri nec alia ratione posse percipi sed meum institutum est de sola mente humana agere.

De doeningen van de ziel spruiten uit d' evenmatige denkbeelden alleen; en de lijdingen hangen van d' onëvenmatige denkbeelden alleen af.

Betoging.--Voorëerst, het geen, 't welk de wezentheit van de ziel maakt, is niets anders, dan het denkbeelt van 't lighaam, 't welk dadelijk wezentlijk is; volgens d' elfde en dartiende Voorstelling van het tweede deel) en dit denkbeelt word, (volgens de vijftiende Voorstelling van het tweede deel) uit veel anderen te zamen gezet, van de welken sommigen (volgens de Toegift van d' achtëndartigste Voorstelling in het tweede deel) evenmatig, en sommigen (volgens de Toegift van de negenëntwintigste Voorstelling in het tweede deel) onëvenmatig zijn. Al 't geen dan, dat uit de natuur van de ziel volgt, en van 't welk de ziel de naaste oorzaak is, door de welke dit verstaan moet worden, moet nootzakelijk uit het evenmatig, of uit het onëvenmatig denkbeelt volgen. Maar voor zo veel de ziel (volgens d' eerste Voorstelling van dit deel) onëvenmatige denkbeelden heeft, voor zo veel lijd zy nootzakelijk; dieshalven, de doeningen van de ziel volgen uit d'evenmatige denkbeelden alleen; en daaröm lijd de ziel alleenlijk, om dat zy onëvenmatige denkbeelden heeft; gelijk wy voorgaven.

Byvoegsel.--Wy zien dan dat de lijdingen niet tot de ziel toegepast worden, dan voor zo veel zy iets heeft, dat ontkenning insluit, of voor zo veel zy voor een deel der natuur aangemerkt word, 't welk door zich zelf, zonder anderen, niet klarelijk en onderscheidelijk bevat kan worden: en door deze middel zou ik konnen tonen, dat de lijdingen op de zelfde wijze tot de bezondere dingen, als tot de ziel, toegepast, en door geen andere middel bevat konnen worden. Maar mijn oogmerk is, van de menschelijke ziel alleen te handelen.

The activities of the mind arise solely from adequate ideas; the passive states of the mind depend solely on inadequate ideas.

Proof.--The first element, which constitutes the essence of the mind, is nothing else but the idea of the actually existent body (II. xi. and xiii.), which (II. xv.) is compounded of many other ideas, whereof some are adequate and some inadequate (II. xxix. Coroll., II. xxxviii. Coroll.). Whatsoever therefore follows from the nature of mind, and has mind for its proximate cause, through which it must be understood, must necessarily follow either from an adequate or from an inadequate idea. But in so far as the mind (III. i.) has inadequate ideas, it is necessarily passive: wherefore the activities of the mind follow solely from adequate ideas, and accordingly the mind is only passive in so far as it has inadequate ideas. Q.E.D.

Note.--Thus we see, that passive states are not attributed to the mind, except in so far as it contains something involving negation, or in so far as it is regarded as a part of nature, which cannot be clearly and distinctly perceived through itself without other parts: I could thus show, that passive states are attributed to individual things in the same way that they are attributed to the mind, and that they cannot otherwise be perceived, but my purpose is solely to treat of the human mind.

Elements in Which 3P3 is Used
 1. 3P3  3p9d
 2. 3P3  3p56d
 3. 3P3  3gdae
 4. 3P3  4p15d
 5. 3P3  4p24d
 6. 3P3  4p28d
 7. 3P3s  4p32d
 8. 3P3  4p35d
 9. 3P3  4p35c2
 10. 3P3  4p51d
 11. 3P3  4p52d
 12. 3P3  4p59d
 13. 3P3  4p61d
 14. 3P3  4p63d
 15. 3P3  4p64d
 16. 3P3  5p3d
 17. 3P3  5p4s
 18. 3P3  5p18d
 19. 3P3  5p20s
 20. 3P3  5p36d
 21. 3P3  5p40d
 22. 3P3s  5p40d
 23. 3P3  5p40c
 24. 3P3  5p42d