Individual Elements

←3P27
3P29→

3P28

Elements Used in 3P28
 1. 3p12  3P28d
 2. 2p17  3P28d
 3. 2p17c  3P28d
 4. 2p11c  3P28d
 5. 3p9s  3P28d
 6. 3p13s  3P28d
 7. 3p20  3P28d
 8. 3p13  3P28d

Id omne quod ad lætitiam conducere imaginamur, conamur promovere ut fiat; quod vero eidem repugnare sive ad tristitiam conducere imaginamur, amovere vel destruere conamur.

DEMONSTRATIO: Quod ad lætitiam conducere imaginamur, quantum possumus imaginari conamur (per propositionem 12 hujus) hoc est (per propositionem 17 partis II) id quantum possumus conabimur ut præsens sive ut actu existens contemplari. Sed mentis conatus seu potentia in cogitando æqualis et simul natura est cum corporis conatu seu potentia in agendo (ut clare sequitur ex corollario propositionis 7 et corollario propositionis 11 partis II) : ergo ut id existat absolute conamur sive (quod per scholium propositionis 9 hujus idem est) appetimus et intendimus; quod erat primum. Deinde si id quod tristitiæ causam esse credimus hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) si id quod odio habemus, destrui imaginamur, lætabimur (per propositionem 20 hujus) adeoque idem (per primam hujus partem) conabimur destruere sive (per propositionem 13 hujus) a nobis amovere ne ipsum ut præsens contemplemur, quod erat secundum. Ergo id omne quod ad lætitiam etc. Q.E.D.

Wy pogen al 't geen te bevorderen, 't welk wy ons inbeelden tot blijschap dienstig te zijn, en in tegendeel al 't geen af te weren, of te vernietigen, 't welk wy ons inbeelden tot droefheit te konnen strekken.

Betoging.--Wy pogen, zo veel als wy konnen, het geen in te beelden, dat wy ons inbeelden tot blijschap te konnen strekken: (volgens de twaalfde Voorstelling van dit deel) dat is, (volgens de zeventiende Voorstelling van het tweede deel) wy zullen pogen, zo veel als ons mogelijk is, het zelfde als tegenwoordig, of als warelijk wezentlijk zijnde, t' aanschouwen. Maar de poging van de ziel, of het vermogen in te denken, en gezamentlijk de natuur is gelijk met des lighaams poging, of macht in te werken; gelijk klarelijk volgt uit de Toegift van de zevende Voorstelling, en uit de Toegift van d' elfde Voorstelling in het tweede deel. Dieshalven pogen wy volstrektelijk dat het zelfde wezentlijk zy, of ('t welk, volgens het Byvoegsel van de negende Voorstelling in dit deel, het zelfde is) wy hebben 'er trek toe, en doen 'er onze best om, 't welk het eerste was. Voorts, indien wy dit, 't welk wy geloven oorzaak van droefheit te zijn, dat is, (volgens het Byvoegsel van de dartiende Voorstelling in dit deel) indien wy ons inbeelden dat dit, 't welk wy haten, vernietigt word, zo zullen wy ons verblijden; volgens de twintigste Voorstelling in dit deel: en dieshalven zullen wy (volgens 't eerste deel van deze Voorstelling) het zelfde pogen te vernietigen, of (volgens de dartiende Voorstelling van dit deel) van ons af te weren, op dat wy het zelfde niet als tegenwoordig zouden aanschouwen; 't welk het tweede was.

We endeavour to bring about whatsoever we conceive to conduce to pleasure; but we endeavour to remove or destroy whatsoever we conceive to be truly repugnant thereto, or to conduce to pain.

Proof.--We endeavour, as far as possible, to conceive that which we imagine to conduce to pleasure (III. xii.); in other words (II. xvii.) we shall endeavour to conceive it as far as possible as present or actually existing. But the endeavour of the mind, or the mind's power of thought, is equal to, and simultaneous with, the endeavour of the body, or the body's power of action. (This is clear from II. vii. Coroll. and II. xi. Coroll.). Therefore we make an absolute endeavour for its existence, in other words (which by III. ix. note, come to the same thing) we desire and strive for it; this was our first point. Again, if we conceive that something, which we believed to be the cause of pain, that is (III. xiii. note), which we hate, is destroyed, we shall rejoice (III. xx.). We shall, therefore (by the first part of this proof), endeavour to destroy the same, or (III. xiii.) to remove it from us, so that we may not regard it as present; this was our second point. Wherefore whatsoever conduces to pleasure, &c. Q.E.D.
Elements in Which 3P28 is Used
 1. 3P28  3p29d
 2. 3P28  3p31c
 3. 3P28  3p32d
 4. 3P28  3p35d
 5. 3P28  3p36d
 6. 3P28  3p38d
 7. 3P28  3p39d
 8. 3P28  3p39s
 9. 3P28  3p44d
 10. 3P28  3p50s
 11. 3P28  3p51s
 12. 3P28  3p55cs
 13. 3P28  4p19d
 14. 3P28  4p37s2
 15. 3P28  5p19d