Individual Elements

←3P24
3P26→

3P25

Elements Used in 3P25
 1. 3p21  3P25d
 2. 3p12  3P25d
 3. 2p17  3P25d
 4. 2p17c  3P25d
 5. 3p13  3P25d

Id omne de nobis deque re amata affirmare conamur quod nos vel rem amatam lætitia afficere imaginamur et contra id omne negare quod nos vel rem amatam tristitia afficere imaginamur.

DEMONSTRATIO: Quod rem amatam lætitia vel tristitia afficere imaginamur, id nos lætitia vel tristitia afficit (per propositionem 21 hujus). At mens (per propositionem 12 hujus) ea quæ nos lætitia afficiunt, quantum potest conatur imaginari hoc est (per propositionem 17 partis II et ejus corollarium) ut præsentia contemplari et contra (per propositionem 13 hujus) quæ nos tristitia afficiunt, eorum existentiam secludere; ergo id omne de nobis deque re amata affirmare conamur quod nos vel rem amatam lætitia afficere imaginamur et contra. Q.E.D.

Wy pogen dit alles van ons, en van de beminde zaak te bevestigen, 't welk wy ons inbeelden dat ons, of de beminde zaak met blijschap aandoet; en, in tegendeel, dit alles t' ontkennen, 't welk wy ons inbeelden dat ons, of de beminde zaak met droefheit aandoet.

Betoging.--Dit, 't welk wy ons inbeelden dat de beminde zaak met blijschap, of met droefheit aandoet, doet ons ook met blijschap, of met droefheit aan; volgens d' eenëntwintigste Voorstelling van dit deel: maar de ziel poogt, (volgens de twaalfde Voorstelling van dit deel) zo veel als haar mogelijk is, die dingen, de welken ons met blijschap aandoen, in te beelden, dat is (volgens de zeventiende Voorstelling van het tweede deel, en des zelfs Toegift) als tegenwoordig t'aanschouwen, en in tegendeel (volgens de dartiende Voorstelling van dit deel) de dingen, die ons met droefheit aandoen, en der zelfder wezentlijkheit uit te sluiten. Dieshalven, wy pogen van ons, en van de beminde zaak dit alles te bevestigen, 't welk wy ons inbeelden dat ons, of de beminde zaak met blischap aandoet; en in tegendeel, gelijk te betogen stond.

We endeavour to affirm, concerning ourselves, and concerning what we love, everything that we can conceive to affect pleasurably ourselves, or the loved object. Contrariwise, we endeavour to negative everything, which we conceive to affect painfully ourselves or the loved object.

Proof.--That, which we conceive to affect an object of our love pleasurably or painfully, affects us also pleasurably or painfully (III. xxi.). But the mind (III. xii.) endeavours, as far as possible, to conceive those things which affect us pleasurably; in other words (II. xvii. and Coroll.), it endeavours to regard them as present. And, contrariwise (III. xiii.), it endeavours to exclude the existence of such things as affect us painfully; therefore, we endeavour to affirm concerning ourselves, and concerning the loved object, whatever we conceive to affect ourselves, or the love object pleasurably. Q.E.D.
Elements in Which 3P25 is Used
 1. 3P25  3p26d
 2. 3P25  3p30s
 3. 3P25  3p40s
 4. 3P25  3p41s
 5. 3P25  3p50s
 6. 3P25  4p49d